راز فساد گسترده در ایران: فقدان مطبوعات آزاد
راز فساد گسترده در ایران: فقدان مطبوعات آزاد
ایران امروز- مطابق آمار سازمان شفافیت جهانی،‌ در زمینه آزادی مطبوعات ایران رتبه درخشان پنجم از آخر! را کسب کرده و در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۷۵ را در دست دارد و نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز از صد نمره تنها ۷ ارزیابی شده است... میان فقدان آزادی بیان و مطبوعات آزاد با گسترش فساد رابطه مستقیم دارد. در ایران بخش عمده رسانه‌ها و سیستم اطلاع رسانی در اختیار دولت و حکومت است. اندک فعالیت‌های مستقل مطبوعاتی هم یا توسط عوامل فساد تطمیع می‌شوند و یا به خاطر ترس از قدرت, از پرداختن به مفاسد خودداری می‌کنند.
 
با مقایسه چند شاخص و آمار مهم سازمان شفافیت جهانی درباره کشورمان، تا حدودی می توان یکی از عوامل فساد گسترده در ایران را کشف کرد.
به گزارش خبرنگار «آینده»، طبق این شاخص ها، اگرچه ایران در شاخص توسعه انسانی دارای رتبه متوسط به بالا و نسبتا مناسب می باشد، اما در دو شاخص در آخرین رده های جدول قرار دارد که به نظر می رسد با هم بی ارتباط نباشد.
در زمینه شاخص فساد، ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۳ را با نمره ۲۸ از صد و در زمینه کنترل فساد نیز نمره ۲۰ از صد کسب کرده است.
در همین حال در زمینه آزادی مطبوعات ایران رتبه درخشان پنجم از آخر! را  کسب کرده و در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۷۵ را در دست دارد و نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز از صد نمره تنها ۷ ارزیابی شده است.
ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد: فقدان آزادی بیان و مطبوعات آزاد با گسترش فساد رابطه مستقیم دارد. در ایران بخش عمده رسانه‌ها و سیستم اطلاع رسانی در اختیار دولت و حکومت است. اندک فعالیت‌های مستقل مطبوعاتی هم یا توسط عوامل فسادهای برجسته سیاسی و اقتصادی تطمیع می‌شوند و یا به خاطر ترس از قدرت, مانع پرداختن به مفاسد و طرح گسترده آنها در جامعه  می‌شوند.
در این میان البته طرح برخی موارد کم اهمیت نظیر شام فلان و خرج بهمان که ارقام آن در قیاس با مفاسد پنهان بسیار اندک است، برای خالی نبودن عریضه در رسانه ها وارد می‌شود.
اگر دولت دکتر روحانی قرار است اقدامی اساسی در کشور انجام دهد، خوبست با همراهی سایر قوا شاخص شفافیت و پاسخگویی را بالا برد و البته چاره کار این است که برخی نهادهای خارج از دولت که با بودجه و قدرت حکومتی به انواع اقدامات غیرشفاف مشغولند نیز پاسخگو شوند تا شاخص فساد در کشور مناسب تر از وضع اسفناک فعلی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بین المللی شفافیت، که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می کند، شاخص توسعه انسانی در ایران را بالا ارزیابی کرد.
این سازمان با در نظر گرفتن مؤلفه های گوناگونی همانند عملکرد دولت، امور سیاسی، تجارت، شاخصه های جامعه مدنی و نسبت افراد پاک به کل جامعه میزان فساد را اعلام می کند.
طبق آخرین آمار این سازمان ایران کشوری با جمعیت ۷۴ میلیون نفری بوده که تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۳۳۱ میلیارد دلار ارزیابی می شود.
همچنین شاخص مرگ و میر نوزادان ۸/ ۲۱ نفر در هر ۱۰۰۰ تولد بوده و امید به زندگی در ایرانیان نیز  به ۴۹/ ۷۲سال رسیده است.
مطابق آمار این سازمان ۸۵ درصد مردم ایران با سواد هستند.
در زمینه شاخص فساد ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۳ را با نمره ۲۸ از صد کسب کرده است،در زمینه کنترل فساد نیز ایران نمره ۲۰ درصدی کسب کرده است.
در شاخص رقابت پذیری ایران در میان ۱۴۲ کشور رتبه ۶۶ را با نمره ۲۲/ ۴ از ۷ را به دست آورده و در زمینه استقلال دستگاه قضایی نیز همین رتبه را با ضریب ۸/ ۳ از ۷ نمره کسب کرده است.
شاخص توسعه انسانی در ایران بالا ارزیابی شده و ایران در این مورد رتبه ۸۸ را در میان ۱۸۷ کشور با امتیاز ۷۰۷/ ۰ در اختیار دارد.
در نمایه حاکمیت قانون نیز ایران ۲۰ درصد نمرات را به دست آورده است.
همچنین در زمینه آزادی مطبوعات ایران در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۷۵ را در دست دارد.
نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز 7۷ درصد ارزیابی شده است.


السبت 14 سبتمبر 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى