راداری که بجای جریمه به رانندگان متخلف فحاشی می کند
راداری که بجای جریمه به رانندگان متخلف فحاشی می کند
لندن – مجله بین المللی الهدهد- روستائیان دهکده ای  در شمال  فرانسه  هنگامیکه از جلوی راداری که برای  کنترل سرعت در این روستا نصب شده است می گذرند،با جریمه عجیب این رادار غافلگیر می شوند.

گفته می شود این رادار طوری تنظیم شده است که بجای جریمه مالی فحش و ناسزا نثار راننده متخلف می کند.

این روستائیان در طول هفته گذشته و هنگامی که با سرعت بیش از حد از جلوی این رادار جدید عبور می کردند ،بجای جریمه مالی مورد فحاشی قرار گرفتند.

سرعت مجاز در مناطق روستائی فرانسه 50 کیلومتر در ساعت است.

الخميس 19 أبريل 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى