دیدگاه| حزب الله آشکارا سازمانی تروریستی است؛ باید با آن برخورد شود
شبکه ای بین المللی از شرکت های صوری، موسسات خلافکار، و خیریه های خیالی بیش از یک میلیارد دلار هزینه فعالیت های تروریستی حزب الله را تامین می کنند.

حزب الله با تفکیک خودش بر روی کاغذ به شاخه سیاسی و نظامی سال ها از آزادی فعالیت در اروپا و دیگر نقاط بهره برده است. شاخه نظامی مسول جنایت و خشونت است. شاخه سیاسی این فعالیت ها را حمایت و تامین مالی می کند.

ایالات متحده، هلند، کانادا، ژاپن و بسیاری از دموکراسی های غربی این تفاوت مصنوعی را تشخیص داده و شاخه نظامی و سیاسی حزب الله را سازمانی تروریستی اعلام کرده اند. اتحادیه عرب هم در سال ۲۰۱۶ دست به اقدامی مشابه زد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که بریتانیا هم از این روند تبعیت کند. بریتانیا دهه ها است که شاخه نظامی حزب الله را تروریستی اعلام کرده ولی شاخه سیاسی آن به شکلی مشروع و قانونی آزادانه فعالیت دارد و به جمع آوری کمک های مالی و جذب نیرو می پردازد.

پارلمان بریتانیا این موضوع را به مباحثه گذاشته است. این فرصتی مهم برای مسدود کردن یک ستون حیاتی حمایت از فعالیت های تروریستی و مجرمانه حزب الله در تهدید بی گناهان در اروپا و سراسر جهان است. 

منبع: صدای آمریکا


السبت 27 يناير 2018
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى