دوستی با دیکتاتور و سیلی محکم ملت آمریکا


كوروش اختريانسیلی محکمی که یک ملت آگاه میتواند در قالب حرکتی مدنی بر چهره رهبران خود بنوازد. امروز مردم آمریکا چنین کردند. اوباما باید درد این سیلی را با گوشت و پوست واستخوانش لمس کند.

به روز عزای حكومت جمهورى اسلامى نزديک شديم.

هم پیمانانمان در سنای ‌‌آمریکا امروز صبح پیروز انتخابات پارلمانی شدند . مردم آمریکا با رای دادن به جمهوریخواهان امروز باراک اوباما و دمکراتها را مجازات کردند. باراک اوباما از امروز تا پایان دوره ریاست جمهوریش دوران تلخی را میچشد و یاد خواهد گرفت که دست دوستی دادن به دیکتاتور و فاشیست چه مجازاتهای تلخی در بر خواهد داشت.
منبع:ایران پرس نیوزالخميس 6 نونبر 2014
هدهد
           

هدهد نیوز | سیاست | اقتصاد | مسائل ملي | جامعه وحقوق | ادبيات | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | ستاره ها | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى