ده سال زندان برای یک فعال فرهنگی عرب اهوازی


مقامات قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی همواره فعالان فرهنگی، مدنی، سیاسی و سایر شهروندان عرب را که به هر دلیل دستگیرمی شوند را به خشونت وتروریسم متهم کرده اند.هدهد نیوز- دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان اهواز دراوایل فروردین ماه سال نود ویک ،محمد حردانی شهروند عرب اهوازی را به دلیل فعالیت فرهنگی در محله ملاشیه  به ده سال حبس محکوم کرد.
 
محمد حردانی متاهل وساکن محله محروم ملاشیهاست که نیروهای اداره اطلاعات آن را چند ماه قبل دستگیر کرده بودند.
 
شهروندان ساکن ملاشیه دلیل دستگیری محمدحردانی را فعالیت فرهنگی وتعریف حقوق شهروندی به منظور محرومیت زدایی در مناطق عربنشین عنوان کرده اند.
 
به گفته منابع حقوق بشری در اهواز؛ حردانیدر طول بازداشت مورد شکنجه جسمی وروحی قرار گرفته وپس از تحمل زندان انفرادی اکنونبرای گذراندن ده سال محکومیت به زندان کارون منتقل شده است.
 
مقامات قضائی و امنیتی جمهوری اسلامیهمواره فعالان فرهنگی، مدنی، سیاسی و سایر شهروندان عرب را که به هر دلیل دستگیرمی شوند را به خشونت وتروریسم متهم کرده اند.
 
اواخر اسفند ماه سال نود نیز تعدادی از فعالان عرب به زندان و اعدام محکوم شده بودند. طه حیدریان فرزند رحیم (۲٨ ساله) از محله ملاشیه، ناصر حیدریان فرزند رحیم (۲۱ ساله) از منطقه ملاشیه، عباس حیدریان فرزند جاسم (۲۴ ساله) از منطقه ملاشیه، علی شریفی (۲۵ساله) از ملاشیه، هر کدام به ۱۰ سال زندان و اعدام محکوم شدند.
 
امیر معاوی (۲۴ ساله) از محلهگلستان اهواز به ٣٨ سال زندان در تبعید در استان مازندران محکوم شد. عباس حیدری (۲۶ ساله) فرزند عبدالحسن از اهالی ملاشیه نیز به ۱٨ سال زندان در تبعید در استان مازندران محکوم شد.
 
قبل از این رخداد، بیش از هفتاد تن ازفعالان سیاسی عرب در شهرهای شوش ،اهواز وحمیدیه دستگیر شدند. سازمان های جهانیفعال در زمینه حقوق بشر همچون دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل با انتشار بیانیههایی خواستار برگزاری محکامات عادلانه برای بازشدگان بودند.

الجمعة 30 مارس 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى