دستگیری بیش از هشتاد تن از کردهای یارسان معترض در مقابل مجلس به توهین وتبعیض نژادی و دینی در ایران
دستگیری بیش از هشتاد تن از کردهای یارسان معترض در مقابل مجلس به توهین وتبعیض نژادی و دینی در ایران
لندن- هدهد نیوز- بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری یک‌شنبە ۲۸ مهر ماه در مقابل مجلس در میدان بهارستان فعالین مدنی و عدە از مردم یارسان با فراخوان مجمع مشورتی یارسان اقدام بە تجمع اعتراض آمیز کردند.
 
بە گزارشای رسیدە از تهران تا حال حدود ٨٠ نفر از معترضین بازداشت شدەاند. بازداشت شدگان هم اکنون در حیاط زندان اوین در داخل اتوبوس نگەداری می‌شوند.
 
سیاوش حیاتی فعال یارسانی با تاکید بر رعایت آرامش گفت کە امروز ساعت ۴ عصر با لاریجانی رئیس مجلس در این رابطە قرار ملاقات دارند.
 
کردهای یارسان کە از نظر قانونی دین آن‌ها بە عنوان اقلیت بە رسمیت شناختە نشد است، خواستار برابری و احقاق حقوق شهروندی خود هستند.
 
بنا بە گزارشات رسیدە از تجمع اسامی بعضی بازداشتی‌ها امروز عبارتند از: فرید سلیمانی، امین عباسی، فریدون سواسی، افشار خالقی، آرمان علیون، حمدالله محمودی، خلیل قزوینه، سیدامیر بی‌باک، خیرالله حق جویان، فرید طاهری، نوشاد طاهری، مهراب اسرافیلی، ابراهیم بزله، فرشید ندیمی، داود عزیزی، سیدحیسن افضلی، حمیرا طاهری، مسعود الماسی، احسان نادری، یهمن صبوری، داود عزیزی، سیدمهرداد مشعشعی، بهزاد طاهریان، عباس فقیری، قدرت طاهری، روح الله طاهری.
 
قدرت طاهری و روح اللە طاهری از بردران نیکمرد طاهری هستند کە در خرداد ماە گذشتە در اعتراض بە هتک حرمت بە آیین یارسان اقدام بە خودسوزی کرد و در بیمارستان جان باخت.
 
شایان ذکر است کە در خرداد ماە ١٣٩٢ بە دلیل اقدام نیروهای امنیتی بە تحقیر چند یارسان در زندان همدان اعتراض جامعە یارسان را بە دنبال داشت کە در شهرهای کرمانشاە، همدان و تهران اقدام بە تجمع اعتراصی مدنی کردند، کە چند نفر از اعضای جامعە یارسان اقدام بە خود سوزی کردند.
 
بە گفتە فعالین یارسان مقامات اجرایی ایران قول مساعد برای بە رسمیت شناختن آن‌ها را دادند اما بە قول خود عمل نکردە و اعتراض امروز در اعتراض بە عدم پاسخ گویی مقامات ایران بودە است.
 


الاثنين 21 أكتوبر 2013
           

چهره ها | ادیان و عقاید