«دستکاری در طبیعت و سازههای غیراستاندارد» دلیل اصلی سیل کرج


ساخت وساز غیرمجاز حریم رودخانه ها، عامل وقوع سیلرادیو فردا،مقامهای شهری و استانی میگویند ساختوسازهای غیرمجاز و غیر استاندارد در حریم رودخانهها، تصرف اراضی و نیز دستکاری در طبیعت، عامل اصلی سیل اخیر بود که دهها کشته، زخمی و مفقود برجای گذاشته است.مقامهای شهری و استانی میگویند ساختوسازهای غیرمجاز و غیر استاندارد در حریم رودخانهها، تصرف اراضی پیرامون آنها و نیز دستکاری در طبیعت، عامل اصلی سیل در جاده چالوس بود که دهها کشته، زخمی و مفقود برجای گذاشته است.
 
خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، از قول محمدتقی ایرانی، معاون استانداری البرز، نقل کرده است که با وجود «هشدارهای مسئولان» در مورد ساختوساز در حریم رودخانهها، رخدادهای اخیر تبعاتی ناگوار به دنبال دارند.
آقای ایرانی از جمله به ساخت پلهای دستساز بدون اصول و غیراستاندار، به عنوان بخشی از ساختوسازهای غیرمجاز اشاره کرده است.
او در عین حال میگوید دو هفته پیش از سیل اخیر «ماموران قصد تخریب ساختوسازهای غیرمجاز را داشتند که با اعتراضاتی مواجه بودند و سازندگان این بناها اقدام به نامهنگاری با برخی مسوولان برای جلوگیری از تخریب آنها کردند.»
در گزارش خبرگزاری ایرنا، اشارهای به کسانی که اقدام به نامهنگاری کردهاند، نشده است.
محمدتقی ایرانی گفته است پر شدن آب زیر پلهای ساختهشده به صورت غیر استاندارد، در نهایت به جاری شدن سیل به کوچهها و خیابانها انجامیده است.
خبرگزاری مهر نیز از قول مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهرداری تهران، نقل کرده است که سازهها بر خلاف «طرح هادی» روستا دلیل طغیان رودخانه بوده است.
طرح هادی، طرحی برای توسعه و عمران مناطق روستاییست که پایهریزی و اجرای
آن به دهه شصت باز میگردد. 
آقای عبداللهی گفته است بر خلاف این طرح، ساختوسازهایی در حریم رودخانه انجام گرفته است. او در عین حال هشدار داده است که حوادثی مانند آنچه از پی سیل اخیر رخ داده و به طغیان رودخانه انجامیده، ممکن است بار دیگر اتفاق بیافتند.
بنا بر آمارهای ارائه شده بین هشت تا ۱۴ نفر در پی جاری شدن سیل روستای سیجان و طغیان رودخانه جان خود را از دست دادهاند.
معاون استانداری البرز میگوید بیش از ۳۰ نفر زخمی شده و دستکم ۱۲ نفر نیز مفقود هستند.

الثلاثاء 21 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى