دستور نتانیاهو به ارتش اسرائیل برای آماده سازی در جهت حمله یکجانبه به ایران
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و موشه یعالون وزیر دفاع به ارتش دستور آماده سازی برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران را به هزینه حداقل 2.89 میلیارد دلار در سال جاری داده است.

به گزارش «انتخاب»، سه عضو کنست که در جلسه ای در مورد برنامه های وزارت دفاع اسرائیل حضور داشتند می گویند که 10 میلیارد شکل(واحد پول اسرائیل) از 12 میلیارد شکل بودجه وزارت دفاع در سال جاری به آماده سازی ها برای حمله به ایران اختصاص یافته است.
 
برخی از اعضای کنست از ژنرال گادی ازینکات معاون رئیس ستاد مشترک اسرائیل و ژنرال اگای یهزکل رئیس اداره طرح و بودجه در مورد توجیه چنین هزینه ای پرسیدند.
 
این سه نماینده کنست که خواستار عدم افشای نامشان بودند، می گویند: برخی از اعضای کنست همچنین پرسیدند که ایا توافق هسته ای و مذاکرات، تغییراتی در این برنامه ها ایجاد کرده است.
 
نمایندگان وزارت دفاع در پاسخ گفتند که ارتش دستوری روشن و مستقیم از نتانیاهو و یعالون برای ادامه اماده سازی ها برای حمله مستقل احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران دریافت کرده است.
 

الخميس 20 مارس 2014
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه