درپی ماه ها بحران سیاسی، ارتش تایلند اداره امورکشوررا دردست گرفت


درپی هفته‌ها بحران سیاسی که حکومت را درتایلند فلج کرده بود، فرماندهی ارتش این کشوربامداد امروز به وقت محلی اعلام داشت که نیروهای مسلح ازامروزکنترل دولت را دربانکوک دردست گرفته‌اند.به گزارش منابع خبری ژنرال پرایوس چان اوچا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تایلند دریک پیام تلویزیونی با اعلام این خبرگفت: ارتش وظیفه حفظ نظم و هدایت کشوربه سمت اصلاحات را برعهده گرفته است. 
وی پس ازدیداربا کلیه جناح‌های رفیب درتایلند به منظوریافتن راه حلی جهت خاتمه دادن به اعتراضات شش ماهه ضد دولتی اعلام کودتا کرد. 
وی گفت: این کودتا تاثیری برروابط بین المللی تایلند نخواهد داشت. 
دراین حال رهبری گروه پیراهن قرمز‌ها که ازدولت مسعفی خانم تاکسین شیناواترا حمایت می‌کنند اعلام داشتند که علی رغم کودتا این گروه به تظاهرات خود درحومه بانکوک ادامه خواهد داد. 
همزمان پیراهن زرد‌ها نیزکه اصلی ترین گروه مخالفین دولت شینا واترا هستند روزچهارشنبه، نیز، به تظاهرات خود ادامه دادند. آن‌ها اعلام داشته‌اند علی رغم حکومت نظامی به تظاهرات خود درمخالفت با دولت خانم شینا واترا ادامه خواهند داد.

بامداد امروزکمسیون انتخاباتی تایلند به طورجداگانه درباره بررسی پیشنهاد دولت موقت برای برگزاری انتخابات پارلمانی درسوم اوت آینده بحث بررسی کرد. 
درتازه‌ترین دورخشونت‌ها درتایلند که طی هفته‌های گذشته ادامه داشت حداقل بیست وهشت نفرکشته و بیش از هفتصد نفرزخمی گردیده‌اند. 
حضورارتش تایلند درراس قدرت سیاسی درتایلند تازگی ندارد. 
اعلام حکومت نظامی به ارتش تایلند اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا جائیکه درصورت لزوم می‌تواند دست به سانسوردررسانه‌های کشوربزند.

منبع:رادیو فرانسه

الجمعة 23 ماي 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى