دروغ شاخدار وزیر امور خارجه ایران؛درایران اعدام سیاسی وجود ندارد
وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید: درایران اعدام سیاسی نداریم

در حالیکه سازمانهای حقوق بشری بین المللی وایرانی وهمچنین دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدامهای سیاسی در ایران در سال گذشته سخن می گویند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران،سال نود ودو شمسی را با یک دروغ شاخدار بزرگی بدرقه کرد.ظریف وجود هرگونه اعدام سیاسی  در ایران را منکر شد.
پیشتر، روز پنج شنبه ۲۳ اسفند،احمد شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: از زمانی که گزارشگرویژه کار خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است بیشتر از ۱۵۳۹ اعدام صورت گرفته که از این تعداد ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ اعدام شده اند. به گفته گزارشگر ۳۶۹ تن از افراد شده توسط مقامات ایرانی گزارش شده است. به گفته این گزارش همچنین ۵۷ نفر در سال ۲۰۱۳ در ملاء عام اعدام شده اند.

رادیو فرانسه - بنا برگزارش ها، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی هنگامی که درراس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران به وین پایتخت اطریش سفرکرده بود، روزچهارشنبه درپشت درهای بسته به گفت وگو با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اطریش پرداخته و درمورد بحران سوریه، وضعیت حقوق بشردرایران، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و رابط این کشوربا غرب به پرسش اعضای کمیته پاسخ گفته است.
یک نماینده سبزهای پارلمان اطریش گفته است محمد جواد ظریف درمقابل پرسش او درمورد وضعیت حقوق بشردرایران نگاه منفی نسبت به وضعیت حقوق بشردرکشورش نداشته است ولی گفته است که وضعیت حقوق بشررا درهمه جا می توان بهبود بخشید.
ظریف درهمین دیدارگفته است که درایران اعدام سیاسی نداریم.
لازم به یاد آوری که طی ماه گذشته و ماه جاری میلادی، مارس، به علت انتشار آخرین گزارش ها درمورد وضعیت حقوق بشردرجمهوری اسلامی و نزدیک شده نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل موضوع ادامه نقض حقوق شهروندان ایرانی باردیگر دردستورکاربین المللی قرارگرفته است.ن
دکتراحمد شهید، گزارشگر ویژه نظارت برحقوق بشردرایران، روز بیست و دوم اسفند ماه با انتشارگزارش سالانه خود که باید به شورای حقوق بشرسازمان ملل ارائه شود، برافزایش شماراعدام ها، نقض حقوق اساسی شهروندان، اقلیت ها وغیره اشاره کرده و برعدم استقلال قوه قضائیه درجمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
همزمان با این گزارش دبیرکل سازمان ملل نیزدو روز پیش از انتشار گزارش دکتراحمد شهید به وضعیت حقوق بشردرایران اشاره کرده وگفته بود حسن روحانی به تعهدات خود درقبال مردم ایران عمل نکرده و آزادی ها درایران افزایش نیافته است. بان کی مون نسبت به افزایش بیسابقه اعدام ها درایران ابرازنگرانی کرده بود.
دبیرکل سازمان ملل می گوید : درسال گذشته میلادی، 2013، بین پانصد تا 625 نفردرایران اعدام شده اند که ده ها مورد آن درملع عام بوده است.
" سازمان حقوق بشرایران " با اشاره به افزایش شماراعدام ها درایران تصریح می کند که با توجه به شماراعدام ها درایران رکورد اعدام درجمهوری اسلامی طی پانزده سال گذشته بیسابقه بوده است.
بنا برگزارش ها تنها طی ده ماه حکومت حسن روحانی بیش از چهارصد نفر درایران اعدام شده اند.
وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی دردیداربا نمایندگان پارلمان اطریش گفته است اعدام ها درایران متوجه مجرمین مواد مخدراست و اعدام سیاسی درجمهوری اسلامی نداریم.

الجمعة 21 مارس 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى