خواندن و نوشتن به زبان مادری گامی در جهت اصلاحات یا فریب ؟


بە قلم : گلارە تابانحسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود وعده داد که در چهار سال اول ریاست جمهوری او خواندن و نوشتن به زبان مادری در همه مدارس در شرق کردستان تدریس شود اما این وعده او عملی نشد و باز در این دوره در کارزار انتخاباتی خود وعده داد که در چهار سال آتی ریاست جمهوریش این وعده را عملی کند
 
هر چند خواندن به زمان مادری دولت حسن روحانی به این معنا نیست که به زمان مادری مبانی علمی را یاد بگیرند و به زبانی مادر یادگیری متون درسی را بیاموزند بلکه تنها یادگیری خواند و نوشتن زبان مادری است
 
خواندن و نوشتن به زبان مادری بدین معنا است که هر ملتی همه متون درسی را به زبان مادری یاد بگیرد
 
اما آیا همین وعده اندک و ناچیز حسن روحانی گامی به سوی اصلاحات است و آنها بر این باورند که برای ادامه حاکمیت حکومت خود باید دست به اصلاحات بزنند ٬
 
در این جا این سؤال پیش می آید چرا در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی وعده او عملی نشد و این وعده به چهار سال آتی موکول شد آنچه مشخص است همه کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و این بدین معناست که هر کسی که در ایران رئیس جمهور شود گماشته حاکمیت است و تنها نظام حاکم است که تعیین میکند که چه کسی باید از فیلتر آنها رد شود و رئیس جمهور شود پس در نتیجه امید به اصلاحات تحت حاکمیت مطلقه جمهوری اسلامی که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین میدانند سراب است و جناح اصلاح طلب تنها برای فریب افکار عمومی و ادامه حیات انها پا به میدان گذاشته است و قرار نیست که در هیچ بعدی اصلاحات رخ دهد ٬
 
روند و از سر گیری اعدامها در کردستان و ایران تنها دو روز بعد از انتخابات در دولت حسن روحانی میتواند گویای این پیام باشد که انها نه تنها اصلاح طلب نیستند بلکه بخشی از نظامه حاکمه هستند
 
پس در این صورت وعده حسن روحانی برای خواندن و نوشتن به زبان مادری در کردستان بخشی از سیاست نظام حاکمه است برای فریب و به بیراهه بردن توده مردم در شرق کردستان٬ حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود وعده داد که در چهار سال اول خواندن و نوشتن به زبان مادری در کردستان اجرا خواهد شد اما این وعده عملی نشد ٬
 
اینکه این وعده دولت او در چهار سال نخست ریاستش عملی نشد بدون دلیل نمیتواند باشد چون این بخشی از سیاست انها بود انها باین وعده میخواستند این ذهنیت را در بین مردم کردستان به وجود بیاورند که خواندن و نوشتن به زبان مادری همه چیزی است که انها میخواهند و برای ان مبارزه میکنند و حسن روحانی و دولتش میتواند این آرزوی انها را به سرانجام برساند
 
انها با این سیاست به دنبال کمرنگ نشان دادن مبارزه مردم در کردستان هستند که نزدیک به یک قرن است برای آن مبارزه میکنند مبارزه برای آزادی و رهایی از دست حکومت استعمارگر مبارزه برای پایان دادن به حکومت فاشیستی و فرمانروایی انها بر ملت کرد و خاک کردستان مبارزه برای حقوقی یک ملت که باید داشته باشد و ملت کرد در شرق کردستان ندارند ٬
 
دولت حسن روحانی با مهم نشادان خواند و نوشتن به زبان مادری و عده عملی شدن ان در آینده به دنبال به بیراهه بردن ملت کرد از مبارزه اصلی و سرگرم کردن انها به این موضوع سطحی است اینکه در چهار سال نخست این وعده عملی نشد تنها برای فریب افکار عمومی بود ان هم به این دلیل که این فکر و ذهنیت را در بین توده مردم به وجود انچه دولت او وعده داده است وعده بسیار مهمی است و همه چیزی است که ملت کرد در کردستان میخواهند و حسن روحانی سخت به دنبال تحقق ان است و شخص او تنها کسی است که میتواند اصلاحاتی انجام دهد و ما میتوانیم در سایه او به حقوق خود دست پیدا کنیم متأسفانه بسیارند کسانی که در این دام حکومت افتاده اند و به دولت او و اصلاحات دل خوش کرده اند و همه فکر و ذکرشان شده این که در چهار سال آتی خواند و نوشتن به زبان مادری در مدارس تدریس شود اما بی خبر از اینکه در دام حکومت افتاده اند و از رسیدن به هدف اصلی فاصله گرفته اند و همه آمال و آرزوهای پیشین خود را از یاد برده اند.

منبع: روژی کورد

الخميس 1 يونيو 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى