خبرگزاری آسوشيتدپرس: پاسپورت ایرانی بی اعتبار ترین پاسپورت در جهان است
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس اعتبار پاسپورت ایرانی در رده آخر فهرست پاسپورتهای معتبر جهانی قرار دارد
به گزارش آسوشيتدپرس کشورهای فنلاند، دانمارک و آمريکا با حق ورود آزادانه به صد و سی کشور جهان در رديف اول پاسپورتهای معتبر جهان قرار دارند.
بی اعتبارترين پاسپورت جهان متعلق به  ايران است که طبق اين گزارش تنها در چهارده کشور جهان اعتبار ورود آزادانه دارد.
در فهرست آسوشيتد پرس ايران و افغانستان در ميان ۱۹۴ کشور، در رده آخر قرار گرفته اند و کشورهايی مانند بورکينافاسو، جيبوتی و سومالی در رديفهای معتبرتری از ايران قرار دارند.

الاحد 16 مارس 2014
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه