او در این باره گفت: "من از خیلی وقت پیش با انقلابیون سوری هماهنگی می کردم تا اینکه فرصت برای جدا شدنم فراهم آمد و از رژیم اسد جدا شدم" علاوه بر سرلشکر محمد نور، فرزند وی سرتیپ عزالدين خلوف فرمانده تیپ شناسایی لشکر 91 نیزاز ارتش سوریه جدا شده به مخالفان سوری پیوست.
 
 
 
همزمان با جدا شدن این دو نظامی بلند پایه، منابع مخالفان به العربیه خبر دادند که هیثم حمیدان سرکنسولگری سوریه در کوبا نیز از رژیم اسد جدا شده و به مخالفان پیوست.
 
 
 
این درحالی است که مخالفان سوریه به مناسبت دومین سالگرد انقلاب تظاهرات گسترده ای را در مناطق مختلف سوریه برپا کردند.
 

تظاهر کنندگان با دیگر بر خواسته خود که همانا سرنگونی رژیم اسد باشد، اصرار ورزیدند.

مخالفان در تظاهرات خود شعار " نشانه پیروزی انقلاب ما نمایان شده است" را سر دادند.

در حالی که مردم سوریه در مناطق مختلف جهان دومین سالگرد انقلاب خود را چشن می گرفتند، نیروهای رژیم اسد با توپخانه مناطق تحت کنترل مخالفان را هدف قرار داده، دهها تن را به قتل رساندند.
 

 
به گفته مخالفان نیروهای اسد در 24 ساعت گذشته، اردوگاه پناهندگان الیرموک در دمشق، منطقه برزه و خیابان فلسطین و راما در منطقه مجاور اردوگاه الیرموک را زیر آتش سنگین خمپاره خود قرار داده اند.