حکم اخراج ۱۵۰۰ پناهجوی اهل جنوب سودان از اسرائيل
حکم اخراج ۱۵۰۰ پناهجوی اهل جنوب سودان از اسرائيل
رادیو فردا- در ادامه موج خارجی ستيزی هايی که در هفته های اخير در اسرائيل براه افتاده است، يک دادگاه اين کشور با اخراج گروه ۱۵۰۰ نفره ديگری از پناهجويان اهل جنوب سودان موافقت کرد.
 
دادگاه استان اورشليم (بيت المقدس) پنجشنبه با حکم خود دست دولت را در راندن سريع اين شمار از خارجی های اهل مناطق جنوب سودان باز گذاشت.
 
الی ييشای وزير کشور اسرائيل و دبير کل حزب مذهبی راستگرای «شاس» که از پنج ماه پيش با اعطای هرگونه موقعيت حمايتی، چه دايمی و چه موقت به مهاجران اهل جنوب سودان مخالفت کرده بود، بلافاصله از صدور اين حکم استقبال کرد.
 
تا پيش از آن، دستکم مهاجران آمده از جنوب سودان از نوعی پشتيبانی موقت برخوردار بودند که مانع از راندن سريع آنان از اسرائيل می شد.
 
اکثر پناهجويان اهل جنوب سودان يا مسيحی يا دارای دين های قبيله ای هستند که هميشه نسبت به اسرائيل و يهوديان نظر مثبتی داشته اند؛ حقيقتی که در سالهای گذشته موجب برخی همبستگی ميان اسرائيلی ها با اهالی جنوب سودان شده بود.
 
اما از زمان استقلال کشور سودان جنوبی در تابستان سال گذشته و سفر رييس جمهوری آن کشور به اسرائيل، دولت يهود می گويد که ديگر دليلی برای گريز مردم سودان جنوبی وجود ندارد و تنها بخاطر جستجوی کار و زندگی بهتر، اسرائيل نمی تواند به پناهگاهی برای آفريقايی ها مبدل شود.
 
در همين حال، فعالان حقوق بشر در اسرائيل با اعتراض به حکم دادگاه اين کشور می گويند که استقلال کشور سودان جنوبی تغييری در وضعيت نابه هنجار اين مناطق ايجاد نکرده و فقر و نبود درمان و ادامه شرايط  نامناسب، مردم آن را رنج می دهد.
 
در حکم دادگاه اسرائيلی با استناد به نظر کارشناسان سياسی آمده است که ممکن است تنها بخش هايی در مرز شمالی در کشور سودان جنوبی هنوز متشنج باشد  و زندگی در ساير بخش های اين کشورِ تازه استقلال يافته، ديگر در مخاطره نيست.
 
وزير کشور اسرائيل ابراز اميدواری کرده است که حکم دادگاه اين کشور زمينه را برای اخراج ساير پناهجويان آفريقايی از کشورهايی مانند اريتره و شمال سودان نيز فراهم کند.
 
بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل تنها راه را برای مقابله با ورود پناهجويان خارجی از آفريقا، تکميل هر چه سريع تر ديواره حايل امنيتی در طول مرز ۲۴۰ کيلومتری با مصر می داند؛ جايی که محل عبور دهها هزار مهاجر در سالهای اخير و رخنه آنها به اسرائيل بوده است.
 
نتانياهو همچنين تنبيه مالی شهروندان اسرائيلی را که به استخدام اين آفريقايی ها اقدام کنند، پيشنهاد کرده است.
 
در هفته های گذشته شماری از ساکنان مناطق جنوبی اسرائيل عليه حضور فزاينده آفريقايی ها در اين محله ها تظاهرات براه انداخته و آنها را موجب گسترش ناامنی و بزهکاری معرفی کردند؛ در تظاهراتی در ماه گذشته در محله «هاتيکوا» در جنوب فقير نشين تل آويو به شماری از اين مهاجران نگون بخت حمله فيزيکی صورت گرفت.
 
به گفته وزارت کشور، شمار آفريقايی های غير قانونی در اين محله ها به شصت هزار نفر رسيده است که اکثر آنها از سودان و اريتره هستند. آمار ديگری از وجود حتی چند برابری اين آفريقايی ها سخن می گويد.
 
روزنامه هاآرتص در شماره جمعه خود، خبر داده است که بدستور نتانياهو، ساخت سه اردوگاه برای زندانی کردن ۲۵ هزار نفر از اين مهاجران در منطقه زندان «کتسيعوت» آغاز می شود که شامل چادرهايی موقت خواهد بود.
 
وزارت دفاع اسرائيل برای ساخت اين اردوگاهها دستور گرفته است تا مانع از نزديک شدن مهاجران به شهرها و محل زندگی اسرائيلی ها شود و آفريقايی ها برای مدت های طولانی در اين اردوگاهها، تا پيش از اخراج از اين کشور، محصور بمانند. 

السبت 9 يونيو 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى