جلوگیری آمریکا ازشرکت ایران در کنفرانس ژنو


اخضر ابراهیمی فرستاده صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب می گوید از ۲۶ کشور برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دعوت شده، اما آمریکا از شرکت ایران جلوگیری کرده است.واشنگتن-صدای امریکا- ابراهیمی روز جمعه پس از دیدارهایی با دیپلمات های ۵ عضو دائمی شورای امنیت، و همسایگان سوریه – ترکیه، اردن، لبنان وعراق - دریک کنفرانس خبری گفت «آمریکا هنوز متقاعد نشده است که شرکت ایران کاری درست خواهد بود. »
ایران از دولت سوریه در نزدیک به سه سال مناقشه حمایت کرده است. 
 
کنفرانس به دلیل پرسش هایی در این باره که چه کسانی باید اپوزیسیون و دولت سوریه را نمایندگی کنند، و کدام قدرت های منطقه ای  باید حضور داشته باشند، ماه ها به تاخیر افتاده است.
 
هدف کنفرانس این است دولت سوریه و مخالفان با یک راه حل سیاسی، که شامل انتقال قدرت خواهد بود، موافقت کنند.
 
پس از جلسه روز جمعه، ابراهیمی همچنین از دولت سوریه خواست بمباران غیر نظامیان را متوقف کند و اپوزیسیون را ترغیب کرد تمام زندانیان، از جمله کودکان را آزاد کنند. 
 
جلسه یک روز پس از آن تشکیل شد که روسیه ازتصویب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که حملات اخیر دولت سوریه به غیر نظامیان را محکوم می ساخت، جلوگیری کرد.

السبت 21 ديسمبر 2013
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه