تمدید حکم بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر


هوادارن مرسی و نیروهای امنیتی مصر هیچکدام کوتاه نمی آیندتمدید حکم بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر

یورونیوز- دادگاه مصر دوشنبه بازداشت محمد مرسی، رئیس جمهور برکناره شده این کشور را تمدید کرد.

این درحالی است که هواداران او به رغم تهدیدهای نیروهای امنیتی بیش از یک ماه است که در قاهره به تجمع و تحصین پرداخته اند و می گویند تا بازگرداندن مرسی به قدرت خیابان ها را ترک نخواهند کرد.

این تصمیم دادگاه می تواند دامنه جنبش هواداران مرسی را گسترش دهد و آن را در سراسر کشور فراگیر کند.

یکی از شرکت کنندگان در تحصن گفت: «احساس پایدار و متقابل ما و کسانی که اینجا هستند انتظار برای خطر و مردن است و ما مرگ را برای رضای خدا می خواهیم.»

دیگری نیز افزود: «در میدان رابعه العدویه و همه میادین مصر رویحه بالایی حاکم است. ما همه برای خدا مبارزه می کنیم و خیابان ها را ترک نمی کنیم مگر پیروز یا شهید شویم.»

کمیته بین المللی می انجیگری که تلاشش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر ناکام مانده نگرانی خود را از احتمال خونریزی های بیشتر در این کشور اعلام کرده است.

همانطور که خبرنگار یورونیوز در میدان رابعه العدویه قاهره می گوید: «زنگ خطر انتظارمصری ها اینجا به صدا درآمده است. پس از آشکار شدن نخستین نشانه های عملیات نیروهای امنیتی برای شکستن تحصن، اینجا نیز برای مقابله با حملات احتمالی، تجمع کنندگان خود را آماده می کنند.»


تمدید حکم بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر

تمدید حکم بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر

الثلاثاء 13 غشت 2013
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه