تظاهرات مردم سوریه با شعار سرنگونی رژیم اسد
تظاهرات مردم سوریه با شعار سرنگونی رژیم اسد
اهالی شهرهای دوما و مسرابا در حومه دمشق به خیابانها آمدند و با برگزاری تظاهراتی خواستار سرنگونی رژیم اسد شدند. تظاهر کنندگان از تشکلهای رزمنده خواستند که به یاری محله‌های شرقی دمشق بشتابند.
 
تظاهرات بزرگی در شهر اعزاز در شمال حلب با شعار سرنگونی رژیم اسد و داعش برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار اتحاد یکانهای ارتش آزادی سوریه شدند.
 
مردم شهر معرت نعمان در حومه ادلب نیزبا برگزاری تظاهراتی خواستار حفاظت از اصول انقلاب و اتحاد یکانهای رزمنده علیه رژیم اسد شدند.
 


منبع:سایت مجاهدین خلق ایران

السبت 11 مارس 2017
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه