تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران
تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران

تصاویری از تجمع اعتراضی هزاران تن از معلمان و بازنشستگان در مناطق مختلف ایران
منبع:سایت رسمی مجاهدین خلق ایران

الاثنين 13 مارس 2017
هدهد
           

هدهد نیوز | سیاست | اقتصاد | مسائل ملي | جامعه وحقوق | ادبيات | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | ستاره ها | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى