تسلیت به تمامی داغدیدگان یگانه سیران ما


سیران کوچولو یگانه نمادیست از محرومیت کودکان و دانش آموزان در برخورداری از حداقل امکانات و فضای آموزشی مناسب و استاندارد. باید به این وضعیت خاتمه داده شده و کودکان شیناوی آخرین قربانیان آن باشند - پیام تسلیت جمعی از فعالین کرد ...تسلیت به تمامی داغدیدگان یگانه سیران ما
اخبار روز: صد و هشتاد تن از فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان و هنرمندان کرد با انتشار یک بیانیه ی جمعی درگذشت سیران یگانه دختر ده ساله ی دانش آموز روستای شین آباد را که قربانی آتش سوزی در کلاس درش شد، تسلیت گفته اند:
 
جوامع انسانی در تاریخ پر مرارت خود روزهای تلخی را سپری کرده که در تمامی این تراژدی ها کودکان بیشترین قربانی بوده اند و نگاهی گذرا به تصاویر جانکاه کودکان نازنین شیناوی ناخوداگاه ما را بیاد تصاویر رقت انگیز کودکان شیمیایی زده سردشت می اندازد. چه شباهت عجیبی. هم در شیناوی و هم در سردشت صورت معصوم و زیبای کودکانمان در آتش سوخت.
چه رنجی می کشند مادران جگرسوخته ای که با هزاران امید و آرزو دختر جگرگوشه اش را راهی مدرسه کرده ولی لحظاتی بعد به استقبال جسم سوخته اش رفته اند و درد عظیم مادر سیران یگانی، اولین قربانی این حادثه قابل بیان نیست چون این مادر دیگر حتی از دیدن چهره سوخته فرزندش هم محروم شده و نمی تواند وجود دخترش را در کنار خود احساس کند. حال ضمن اظهار تاسف شدید خودمان، از صمیم قلب این ضایعه دردناک را به خانواده صبور سیران یگانی که جسم کوچکش در آتش سوء مدیریت ما انسان ها سوخت و روزهای متمادی هم درد سوختن را تحمل کرد تسلیت عرض نموده و معتقدیم که سیران کوچولو یگانه نمادیست از محرومیت کودکان و دانش آموزان در برخورداری از حداقل امکانات و فضای آموزشی مناسب و استاندارد که باید به این وضعیت خاتمه داده شده و کودکان شیناوی آخرین قربانی این وضعیت باشند.
از نظر امضا کنندگان، ایثار امدادگران دلسوز و زحمات و نوعدوستی کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانی منطقه که پذیرای پیکر سوخته دانش آموزانمان بوده و در کاهش آلامشان بسیار کوشیده اند قابل تحسین است و به طور جد خواستاریم که صاحبنظران و کارشناسان مربوطه نسبت به ریشه یابی این حادثه ناگوار که بی شک ناشی از سوء انجام مسوولیت اداری و بی توجهی به جان انسان ها بوده اقدام نمایند و امیدواریم که مسوولین امر مانع تکرار موارد مشابه شوند.
 
۱.جلال محمودزاده . نماینده پیشین مهاباد
۲. حاصل داسه. نماینده پیشین سردشت و پیرانشهر
٣. جلال جلالی زاده. نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه
۴. صالح نیکبخت . وکیل دادگستری
۵. هاشم هدایتی. فعال مدنی
۶. عثمان مزیّن. وکیل دادگستری
۷. علی ساکنی. کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری
٨. خالد توکلی. دکترای جامعه شناسی
۹. عبدالعزیز مولودی. دانشجوی دکتری علوم سیاسی
۱۰. عبدالله مهربان. دانشجوی دکترای علوم سیاسی
۱۱. ریباز قربانی نژاد. دکترای جغرافبای سیاسی
۱۲. امید حسینی. کارشناس ارشد روابط بین الملل
۱٣. امیر سالار داودی. وکیل دادگستری و وبلاگ نویس
۱۴. طنّاز کلاهچیان. وکیل دادگستری و روزنامه نگار
۱۵. امیر رییسیان. وکیل دادگستری
۱۶. ارشاد رشیدی رستمی. کارشناس ارشد علوم سیاسی
۱۷. جلال حاجی زاده. کارشناس ارشد علوم سیاسی
۱٨. ابوبکر شریعت پناه. کارشناس ارشد جامعه شناسی
۱۹. نریمان محمّدی. کارشناس ارشد جامعه شناسی
۲۰. مسعود کورد پور. کارشناس ارشد جغرافیا و روزنامه نگار
۲۱. زانیار مینایی. کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری
۲۲. سلیمان محمّدی . روزنامه نگار
۲٣. شورش سعید پور. روزنامه نگار
۲۴. فردین کمانگر. روزنامه نگار
۲۵. جبار دست باز. روزنامه نگار و فعال مدنی
۲۶. محمد احمدیان . دبیر فیزیک
۲۷. محمد ابراهیم زادگان. استاد دانشگاه
۲٨. سیروان صالح زاده. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
۲۹. فریدون ملایی. فعال مدنی
٣۰. یوسف حسن زاده. کارشناس موزه ملی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن ایزیرتو
٣۱. انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزیرتو
٣۲. رقیب انجوی . دبیر کانون سوران دانشگاه علوم پزشکی سنندج
٣٣. محمد عباسی. دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد سنندج
٣۴. ریبوار کرمی. دبیر دبیران انجمن های دانشگاه پیام نور سنندج
٣۵. هوشمند ملایی. دبیر انجمن پوشپه ر دانشگاه آزاد سردشت
٣۶. سحرا میرزایی. نویسنده
٣۷. مانوش منوچهری. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و وکیل دادگستری
٣٨. نافع علی نیا. فعال مدنی
٣۹. سعد قاضی. استاد دانشگاه
۴۰. عادل قصابی. هنرمند
۴۱. وریا فرجی. هنرمند
۴۲. منصور بهرام بیگی. هنرمند
۴٣. هومن عزیزی. هنرمند
۴۴. اسماعیل عزمی. شاعر 
۴۵. صلاح ابراهیم پور. فعال مدنی 
۴۶. سردار موکریانی. فعال مدنی
۴۷. دکتر هدایت صالح نیا. فعال دانشجویی
۴٨. دکتر مختار پولادی. فعال دانشجویی
۴۹. فواد متوسّل. وکیل دادگستری
۵۰. ریبوار کامران پور. . فعال دانشجویی
۵۱. سمیه عبداللّهی. فعال دانشجویی
۵۲. اشکین یوسف پور. فعال دانشجویی
۵٣. ناصر باپیرپور. فعال مدنی
۵۴. مختار زارعی. روزنامه نگار و فعال مدنی
۵۵. سوران دانشور. فعال مدنی
۵۶. دانا لنج آبادی. فعال مدنی
۵۷. دانا رستمی. فعال مدنی
۵٨. داود قسیمی. فعال مدنی
۵۹. هوشیار حسینی. فعال مدنی
۶۰. رضا یادگار نوین. فعال مدنی
۶۱. بختیار بالند. فعال مدنی
۶۲. امید حسین زاده. فعال مدنی
۶٣. سعید احمدی. فعال دانشجویی
۶۴. آیت احمدی. فعال دانشجویی
۶۵. کمال جمالی. فعال دانشجویی
۶۶. سعید محمدی. فعال دانشجویی
۶۷. سامان عزیزی. فعال دانشجویی
۶٨. نعمان محمدی. فعال دانشجویی
۶۹. ظاهر حسین پور. فعال دانشجویی
۷۰. آرام داستان. فعال دانشجویی
۷۱. سوران محمدی. فعال دانشجویی
۷۲. داود ملا. فعال دانشجویی
۷٣. سینا مهر خواه. فعال دانشجویی
۷۴. بدیع محمد نژاد. فعال دانشجویی
۷۵. محمد حسینی. فعال دانشجویی
۷۶. کیوان صالحی. فعال دانشجویی
۷۷. لیلا امینی. فعال دانشجویی
۷٨. دلنیا پرورش. فعال دانشجویی
۷۹. اسرین فاطمه سالمی. فعال دانشجویی
٨۰. زرین یاری. فعال دانشجویی
٨۱. حسین محمّدیان. فعال مدنی 
٨۲ . رحیم کریمی واحد. فعال مدنی
٨٣. مازیار طاطایی. وکیل دادگستری
٨۴. مسعود دروا. کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری
٨۵. امید امینی پور. روزنامه نگار
٨۶. داوود نباتی.دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی
٨۷. حسن کبکی. مدّرس دانشگاه
٨٨. سامان سلیمانی. روزنامه نگار
٨۹. حسام مهابادی. فعال دانشجویی
۹۰. هیمن قادری . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری
۹۱. رحمت احمدپور. کارشناس ارشد شهرسازی
۹۲. دلیر اسکندری. فعال دانشجویی
۹٣. هیوا بوتیمار.فعال مدنی
۹۴. کاوین داور. فعال مدنی
۹۵. سیامک هدایتی. فعال مدنی
۹۶. سیروان برزگر. فعال مدنی
۹۷. هیوا جوانمردی. روزنامه نگار
۹٨. قانع آزاد منش. کارشناس ارشد حقوق بشر
۹۹. مهدی دعاگو. فعال مدنی
۱۰۰. دلیر اسکندری. فعال دانشجویی
۱۰۱. هیوا بوتیمار.فعال مدنی
۱۰۲. فرزاد صفره. شاعرکرمانشاهی
۱۰٣. محمد آشنا. شاعر کرمانشاهی
۱۰۴. فواد مظهری. نویسنده کرمانشاهی
۱۰۵. سجاد جهانفرد.فغال قرهنگی
۱۰۶. اکبر سبحانی. فعال فرهنگی
۱۰۷. کامران آسا. فعال مدنی
۱۰٨. ادریس اوردیده.کارشناس حقوق
۱۰۹. احمد سعادت. کارشناس حقوق
۱۱۰. منیره عبدالله پوری. دانشجوی رشته مدیریت دولتی
۱۱۱. یوسف خالدی. دانشجوی رشته روان شناسی
۱۱۲. سلیمان امینی. دانشجوی رشته روان شناسی
۱۱٣. شرمین شیخه. دانشجوی رشته حقوق قضایی
۱۱۴. بیانه ابراهیمی. دانشجوی رشته حقوق قضایی
۱۱۵. شوین بیگ زاده. دانشجوی مدیریت دولتی
۱۱۶. سیران بیگ زاده. دانشجوی مدیریت دولتی
۱۱۷. صورت قادری. کارشناس حقوق قضایی
۱۱٨. دلنیا احمد پور. فعال دانشجویی
۱۱۹. احمد سعادت. کارشناس حقوق قضایی
۱۲۰. علی ربّانی. کارشناس حقوق قضایی
۱۲۱. معصومه بایزیدی. دانشجوی رشته حقوق
۱۲۲. زانیار محمّدیان. کارشناس حقوق
۱۲٣. یوسف مولودی.دانشجوی رشته پرستاری
۱۲۴. خالد رسولی. دانشجوی رشته معماری
۱۲۵. لیمو اسماعیلی. کارشناس حقوق قضایی
۱۲۶. چالاک محمودپور. دانشجوی رشته حقوق قضایی
۱۲۷. مال مال درویشی. دانشجوی رشته علوم تربیتی
۱۲٨. ابراهیم شریف زاده. دانشجوی رشته مدیریت دولتی
۱۲۹. هدایت علی پور.کارشناس حقوق قضایی
۱٣۰. آزاد خضری. دانشجوی رشته مدیریت دولتی
۱٣۱. بفرین سعیدی. دانشجوی رشته روانشناسی
۱٣۲. عثمان ابراهیمی. دانشجوی رشته روان شناسی
۱٣٣. رحیم رستمی. دانشجوی رشته حسابداری
۱٣۴. شهلا رشیدی. فعال دانشجویی
۱٣۵. زینب محمّدپور. فعال دانشجویی
۱٣۶. شهرام خضری. دانشجوی مدیریت بازرگانی
۱٣۷. فریاد خضرپور. دانشجوی رشته حقوق.
۱٣٨. شاهرخ سلیمانی.کارشناس میکروبیولوژی
۱٣۹. ژیان بیگ زاده. نویسنده و فعال مدنی
۱۴۰. کامران خانی. کارشناس ارشد فقه شافعی
۱۴۱. شورش ابوبکری. هنرمند
۱۴۲. عدنان ایزدپناه. فعال مدنی
۱۴٣. کامل خلیلی. وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق 
۱۴۴. شهرزاد باقری. فعال امور زنان
۱۴۵. عبدالله لطیف پور. فعال مدنی
۱۴۶. فرهاد امین پور. روزنامه نگار
۱۴۷. رضا شجیعی. روزنامه نگار
۱۴٨. احمد عزیزی. فعال مدنی
۱۴۹. عیسی عیسی زاده. کارشناس ارشد حقوق بشر
۱۵۰. ثریا عزیز پناه. فعال حقوق کودک
۱۵۱. فرهاد دولتی. فعال مدنی
۱۵۲. آرزو احمدیان. کارشناس ارشد باستان شناسی
۱۵٣. اسماعیل حسین پور. دانشجوی رشته کامپیوتر
۱۵۴. سلمان انفرادی. فعال دانشجویی
۱۵۵. آسو ابراهیم پور. فعال دانشجویی
۱۵۶. امین عباسی. فعال دانشجویی
۱۵۷. ساکومحمّدی. فعال دانشجویی
۱۵٨. سورا ن سلیمانی. روزنامه نگار 
۱۵۹. قادر قادری. هنرمند
۱۶۰. مسعود شمسی نژاد. عضو موسسه اندیشه خانی 
۱۶۱. هژار آریان فر. عضو موسسه اندیشه خانی
۱۶۲. وجدی حاتمی. عضو موسسه اندیشه خانی
۱۶٣. هاوبیر آقایی. فعال مدنی
۱۶۴. حسین رستمی. دانشجوی رشته عمران
۱۶۵. افشین قادری. دانشجوی رشته عمران
۱۶۶. آرمان ظفری. دانشجوی رشته عمران
۱۶۷. توحید ادیب حسامی. دانشجوی رشته عمران
۱۶٨. عرفان کرمانجی. دانشجوی رشته عمران
۱۶۹- فرهاد موسی پور. دانشجوی رشته عمران
۱۷۰. سعدی فتاحی. دانشجوی رشته عمران
۱۷۱. اسرین رمضانی. دانشجوی رشته عمران
۱۷۲. اثمرصفری. دانشجوی رشته عمران
۱۷٣. هیرو کردی. دانشجوی رشته عمران
۱۷۴. پرستو لطفی. دانشجوی رشته عمران
۱۷۵. سیران توحیدی .دانشجوی رشته عمران
۱۷۶. افسانه امامی. دانشجوی رشته عمران
۱۷۷. عبدالله عبداللهی. هنرمند
۱۷۹. سروش محمّدی. فعال داشجویی
۱٨۰. سروش فرهادیان. روزنامه نگار

الخميس 13 ديسمبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى