ترور معاون وزیر صنعت لیبی و ناآرامی ها در جنوب این کشور
ترور معاون وزیر صنعت لیبی و ناآرامی ها در جنوب این کشور

رادیو فرانسه- معاون وزیر صنعت و نفت لیبی- "حسن الدروعی"، هنگام بازدید از زادگاه خود شهر "سیرت" در شرق طرابلس، به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

از زمان سقوط "معمر قذافی" در اکتبر سال 2011، این نخستین باری است که یک مقام بالای دولتی در این کشور ترور می‌شود.

حسن الدروعی، عضو شورای ملی انتقالی لیبی بود. یادآور میشویم که این شورا شاخه سیاسی جریانی میگردد که معمر القذافی و نظام برخاسته از وی را در لیبی سرنگون کرد.

نخست وزیر دولت انتقالی لیبی- "عبدالرحیم الکیبگ"، پیش تر "حسن الدروعی" را به سمت معاونت وزارت صنایع این کشورانتخاب کرده بود. الدروعی در دولت کنونی "علی زیدان"، سمت خود را حفظ کرده بود.


الاحد 12 يناير 2014
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه