ترامپ در نطق اعلام وضعیت آمریکا: وقتی مردم ایران علیه جنایات دیکتاتوری فاسدشان به پا خاستند، من ساکت نماندم. آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه شجاعانه‌شان برای آزادی می‌ایستد.

الاربعاء 31 يناير 2018
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه