تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل، اصفهان


صدها تن از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان مقابل ساختمان استانداری رژیم ایران دراصفهان تجمع اعتراضی کرده‌اند.تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان
صبح امروزسه شنبه (13 دسامبر) جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض آنها به پرداخت نشدن شش ماه حقوق عقب‌افتاده دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.گفته می شود که  در تجمع امروز، علاوه بر کارگران شرکت پلی اکریل، جمعی از کارگران شرکت DMT نیز که یکی از زیرمجموعه های پلی‌اکریل و تولید کننده مواد اولیه نساجی است، شرکت داشتند. که حقوق کارگران DMT در هفت ماه گذشته پرداخت نشده است.
 


الثلاثاء 13 ديسمبر 2016
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه