تاکتیک تازه قاچاقچیان انسان، رها کردن پناهجویان در دریا


تاکتیک تازه قاچاقچیان انسان برای گذشتن از سد گارد ساحلی ایتالیا، رها کردن کشتی پناهجویان در میانه ی دریاست.در هفته ای که گذشت، قاچاقچیان انسان راه تازه ای را برای مقابله با تغییر روش ایتالیا در مورد پناه جویان اتخاذ کرده اند. آنان موج تازه آوارگان را که بیشترشان اهل سوریه هستند، در قایق هایی که به سوی ساحل تنظیم شده اند، رها می کنند.
 
نیروی دریایی ایتالیا روز جمعه برای دومین بار در این هفته، حدود ۴۵۰ مهاجر غیرقانونی را از کشتی ای که در آب های توفانی ساحلی این کشور سرگردان بود، و خدمه آن، کشتی و سرنشینانش را رها کرده بودند، نجات داد.
 
امدادگران گاردساحلی ایتالیا با فرود هلیکوپتر بر عرشه کشتی موسوم به عزالدین، با پرچم کشور سیرالئون، سرنشینان آن را نجات دادند.
 
بیشتر سرنشینان این کشتی باری که مخصوص حمل احشام است، آوارگان سوری بوده اند. در میان سرنشینان آواره زنان باردار و کودکان نیز دیده می شدند. این کشتی که به سوی بندر کروتون در جنوب ایتالیا یدک شد، پس از ترک بندری در ترکیه عازم فرانسه بود .
 
یک سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا گفت این کشتی که قاچاقچیان آن را رها کرده بودند بدون خدمه سرگردان بود و با امواج توفان به سوی سواحل ایتالیا آمده بود.
 
چهارشنبه گذشته نیز گارد ساحلی ایتالیا کشتی سرگردان دیگری، با ۹۰۰ سرنشین که آنان نیز بیشتر اهل سوریه بودند، و بدون خدمه در دریا رها شده بود را در سواحل این کشور نجات داد.
 
در هر دو مورد، همه خدمه کشتی فرار کرده و کشتی ها را به صورت خودکار به سوی ساحل تنظیم کرده بودند.
 
این تاکتیک جدید قاچاقچیان انسان در پاسخ به تصمیم ایتالیا برای پایان دادن به «عملیات ماره نوسترام» است که در طی آن از قایق های گشتی بیشتری استفاده می شد. در گذشته قاچاقچیان، مهاجران را در قایق های کوچک یا قایق های نجات رها می کردند و قایق های گشتی مربوط به عملیات ماره نوسترام ان ها را نجات می دادند. اما اکنون ایتالیا با کاهش این قایق های گشتی پیامی را به آنه
 
قاچاقچیان که برای انتقال مهاجران غیرقانونی به اروپا پول های هنگفتی می گیرند به شیوه دیگری با این تصمیم ایتالیا مقابله می کنند. کشتی خود را روی هدایت خودکار و به سوی ساحل تنظیم می کنند و سپس آن را رها می کنند. البته با این کار کشتی را هم از دست می دهند، اما این کشتی ها همه فرسوده و بی ارزش اند.
 
قدر مسلم آن است که قاچاقچیان اکنون بازار تازه ای در میان پناه جویان و آوارگان سوری در ترکیه گشوده اند و برای بردن آنان به اروپا از تاکتیک تازه ای استفاده می کنند.
منبع:کیهان نوین

الثلاثاء 13 يناير 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى