«بیش از یک هزار طفل افغان بطور اجباری از ایران اخراج شده اند»
«بیش از یک هزار طفل افغان بطور اجباری از ایران اخراج شده اند»
 افغانستان رادیو آزادی- شاه پور صابر- مسوولان دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات می گویند، نیرو های انتظامی ایران بیش از یک هزار طفل افغان را به صورت اجباری بدون خانواده های شان به افغانستان انتقال داده اند.
 
آنان می گویند، دولت ایران می خواهد از این طریق بر خانواده های افغان مقیم ایران فشار آورد تا ایران را ترک کنند و به سوی افغانستان در حرکت شوند.
 
این تعداد از اطفال طی دو ماه اخیر از سوی ماموران انتظامی ایران به صورت اجباری و بدون خانواده های شان از ایران به افغانستان انتقال داده شده اند.
 
سید عبدالقادر رحیمی رییس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات این روند را نگران کننده توصیف کرد.
 
آقای رحیمی گفت: ماموران ایرانی بیش از یک هزار طفل افغان را بدون والدین شان از ایران اخراج کرده اند.
 
وی گفت: در میان این اطفال شماری از آنها دختران اند که همراه با خانوادهء شان از ایران اخراج گردیده اند.
 
رییس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفت: حکومت ایران می خواهد با اخراج اطفال افغان از ایران به افغانستان، خانواده های افغان را مجبور به ترک ایران کند.
 
میر فاروق فاروق حسینی فردی که خود را سخنگوی نهاد های دینی در ولایت هرات معرفی می کند اخراج اجباری اطفال افغان از سوی حکومت ایران را نوع دشمنی به مردم افغانستان عنوان می کند.
 
آقای حسینی به رادیو آزادی گفت حکومت ایران همیشه تلاش کرده است تا از طریق راه های گوناگون فشار ها را بالای دولت و مردم افغانستان وارد کنند.
از سوی هم عبدالعظیم اکید یک تن از کارشناسان در بخش اطفال در ولایت هرات این روند را خلاف قوانین بین المللی حقوق طفل عنوان می کند.
 
آقای اکید گفت: با توجه به این که دولت ایران کنوانسیون حقوق بین المللی طفل را پذیرفته است با آن هم این خلاف ورزی ها همچنان از سوی دولت ایران به مشاهده می رسد.
 
این روند در حالی ادامه یافته است که سال گذشته نیز بیش از ده هزار و یک صد تن از اطفال بدون خانواده های شان از سوی ماموران ایرانی به صورت اجباری اخراج و به افغانستان انتقال داده شدند.
 
کارشناسان در ولایت هرات می گویند: بیم آن وجود دارد که این تعداد از اطفال بی سرپرست به چنگ مافیای مواد مخدر قرار گیرند.
 
چندی قبل مسوولان کمسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت گفته اند که مافیای مواد مخدر با استفاده از اطفال کنار سرک مواد مخدر را به داخل شکم های شان جای داده و از این طریق به کشور های همسایه فرستاده اند.

الاربعاء 29 ماي 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى