بیانیه همکاری گسترده وهمه جانبه دو کشور سعودی و چین
​ریاض-خبرگزاریها- مملکت عربی  سعودی و چین دیروز چهارشنبه در نشست خادم حرمین شریفین  و شی جین پینگ رییس جمهور چین به توافق گسترده و مهمی دست یافتند. در بیانیه مشترکی که به این منظور صادر شد، به روابط عمیق دو جانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی مورد علاقه مشترک تاکید شد
در بیانیه مشترک، دو طرف رضایت خود را نسبت به گسترش روابط میان سعودی و چین از زمان آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال  1410/12/29 مصادف با  1990/07/21، بویژه پس از برقراری روابط استراتژیک در سال 2008، ابراز داشتند. دو طرف بر اهمیت توسعه بیشتر روابط میان دو کشور و ملت دوست، و تقویت همکاری نزدیک در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، انسانی، نظامی، امنیتی و زمینه های انرژی در سطوح منطقه ای و بین المللی، تاکید کردند
در این مسیر با توجه به تمایل مشترک دو کشور جهت افزایش و تعمیق همکاری در تمام زمینه ها، دو طرف تصمیم گرفتند روابط دوجانبه خود را در سطح روابط همکاری استراتژیک جامع برسانند .
در این چارچوب دو طرف سعودی و چینی بر تلاش برای توسعه همکاری در زمینه های زیر تاکید گردند

نخست: زمینه سیاسی:
 
-دو طرف به توافق رسیدند که در سایه تکامل مستمر چند قطبی جهان و جهانی شدن اقتصاد، اهمیت روابط استراتژیک و جهانی میان سعودی و چین، روز به روز، افزایش یابد. در بیانیه آمده که هر دو کشور به شریکی مهم برای یکدیگر در عرصه بین المللی تبدیل شده اند، دو طرف به روابط خود با چشم اندازی استراتژیک و بلند مدت می نگرند، و در توسعه روابط با طرف دیگر در جهت گیری روابط مهم خارجی تلاش می کنند.
 
-دو طرف  پایبندی خود را در تبادل دیدارها در سطوح بلند پایه و تقویت روابط استراتژیک دو جانبه در مسائل منطقه ای و جهانی مورد علاقه مشترک و تحکیم همکاری استراتژیک اعلام کردند
دو طرف بر اهتمام ورزیدن به مکانیزم های مشاوره در زمینه های مختلف در تمامی سطوح تاکید کردند و در این زمینه تصمیم گرفته شد تا اقدامات موثری برای تشویق و تسهیل تبادل افراد به منظور افزایش ارتباط و استفاده متقابل در تمام زمینه ها صورت گیرد .
 
-دو طرف بر حمایت متقابل از منافع حیاتی یدیگر، تاکید کرد. طرف سعودی بر ادامه پایبندی خود به حمایت از  چین یکپارچه تاکید کرد. از طرف دیگر، طرف چینی بر حمایت خود از تلاش سعودی برای محافظت از امنیت و ثبات و پیشرفت اقتصادی و بهبودی زندگی ملت خود و نیز داشتن نقشی بزرگتر در امور منقطه ای و جهانی، تاکید کرد
دوم: انرژی
 
-سعودی و چین  علاقه مندی خود بر ادامه همکاری در زمینه انرژی ابراز داشتند. دو طرف بر اهمیت ثبات بازار نفت برای اقتصاد جهان تاکید کردند. طرف چینی از نقش برجسته سعودی در ثبات بازار جهانی نفت به عنوان منبعی امن و قابل اعتماد در این بازار، تقدیر کرد
 

سوم: در زمینه همکاری عملی
 
-دو طرف  به پایبندی خود بر  اصل سود متقابل جهت دست یابی به همکاری عملی و فعال کردن نقش کمیته مشترک سعودی و چین جهت همکاری اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، فنی، گسترش سرمایه گذاری متقابل و نیز  تعمیق همکاری در زمینه زیرساخت ها و پروژه ها در زمینه های راه آهن، جاده ها، پل ها، بنادر و ارتباطات و غیره.
 
دو طرف قدردانی خود را برای راه اندازی همکاری در زمینه فضا و راه اندازی ماهواره و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و انرژی های جدید و نتایج حاصل از این همکاری ابراز کردند، و بر تمایل خود جهت پیشرفت و همکاری در این زمینه تاکید کردند.
 
-دو طرف از مشورت در چارچوب همکاری برای راه اندازی  کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی در قرن 21 استقبال کردند. آنها بر وجود پتانسیل عظیم برای همکاری های علمی بین دو کشور و تمایل برای افزایش هماهنگی در سیاست های ویژه در انتقال تکنولوژی و توسعه بخش ها و تنوع اقتصادی، تاکید کردند
 
-طرف چینی از مشارکت سعودی در راه اندازی « بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیایی» تقدیر کرد. دو طرف بر تقویت همکاری در این زمینه و افزایش تلاش مشترک برای توسعه بیشتر منطقه آسیا تاکید کردند.
چهارم: زمینه امنیتی:
 
-دو طرف نسبت به محکومیت قاطع تروریسم با همه شکل های آن که امنیت و ثبات جهان را تهدید می کند تاکید و در این زمینه آمادگی خود را برای تقویت همکاری امنیتی اعلام کردند. چین و سعودی درباره اینکه تروریسم دین و مذهبی ندارد تاکید کردند. طرف چینی از تلاش سعودی در تاسیس مرکز مبارزه با تروریسم در سازمان ملل و حمایت از تلاش های صورت گرفته در مبارزه با این پدیده، تمجید کرد
 
پنجم: زمینه های فرهنگی و انسانی
 
طرفین تاکید می نمایند: همه تمدن ها باید براساس تبادل احترام و تسامح به گونه ای که همزیستی مسالمت آمیز را در میان تمدن های گوناگون فراهم آورد؛ عمل نمایند. طرف چینی از تلاشهای سعودی برای تقویت گفتگو و ارتباط میان تمدن ها و ادیان، قدردانی نموده و طرفین بر آمادگی خود برای تلاش مشترک در حفاظت از تنوع تمدن ها با روحیه تسامح و بهره برداری متقابل، تاکید می نمایند.طرف چینی، تلاشهای سعودی را در ایجاد مرکز گفتگوی بین پیروان ادیان و فرهنگ ها در وین، ارج می نهد.
 
طرفین تبادل فرهنگی میان دو کشور در سطح رسمی و مردمی را تشویق نموده و ارتباط و همکاری در زمینه های اطلاع رسانی و بهداشت و آموزش و تحقیقات علمی و گردشگری و غیره را حمایت نموده و تبادل برگزاری هفته های فرهنگی و مشارکت فعال در فعالیت های گوناگون فرهنگی طرف دیگر وتقویت همکاری میان دو کشور در زمینه های جوانان و ورزش و مهارت های حرفه ای را که ارتباط و دوستی میان دو کشور و دو ملت دوست را فراهم می نماید؛ ادامه خواهند داد
 
ششم: زمینه های اقلیمی و بین المللی
 
 طرفین براین موضع اتفاق نظر دارند که پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه با منافع بین المللی مترادف بوده و دو طرف آمادگی خودرا برای تقویت ارتباط و هماهنگی در زمینه اوضاع منطقه را برای رسیدن به راه حل های سیاسی در خصوص مسائل بحرانی و حمایت از حق کشورها برای برقراری نظم و راههای توسعه مناسب با شرایط ملی واراده مستقل برای تحقق ثبات دائم و توسعه اقتصادی و اجتماعی مستمر، اعلام می نمایند.
 
طرفین بر ضرورت منع انتشار اسلحه کشتار جمعی در تمام اشکال آن تاکید و مراتب تایید خودرا برای خاورمیانه به عنوان منطقه ای خالی از سلاح کشتار جمعی و خصوصا سلاح اتمی براساس مقررات بین المللی مربوطه، اعلام می نمایند.
 
طرفین بر اهمیت تحقق صلح پایدار و عادلانه در خاورمیانه، طبق ابتکار صلح عربی و قطعنامه های سازمان ملل متحد در این رابطه، به گونه ای که حقوق مشروع مردم فلسطین را تضمین نماید و حق تشکیل کشور فلسطین با حاکمیت مستقل و متحد به پایتختی قدس شرقی  را در بر داشته باشد؛ تاکید می نمایند. طرف چینی از مشارکت سعودی در راه تقویت صلح در منطقه قدردانی نموده و طرف سعودی از تلاشهای چین در پشتیبانی از مردم فلسطین و حمایت چین از تلاشهای صلح آمیز در خاورمیانه، ستایش نمود.
 
طرفین نگرانی عمیق خودرا در خصوص وضعیت خطرناک سوریه اظهار و بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی و مسالمت آمیز براساس بیانیه ژنو-یک در تاریخ 30 ژوئن 2012م و بیانیه های صادره توسط گروه بین المللی مرتبط با اوضاع سوریه در وین در سال 2015م  و قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل و اهمیت رساندن کمک های انسانی و یاری آوارگان سوریه و تشویق جامعه جهانی برای پشتیبانی هرچه بیشتر از مردم سوریه در داخل و خارج، تاکید می نمایند
 
طرفین بر موضع ثابت خود برای وحدت یمن و استقلال و حاکمیت آن کشور تاکید و از یمنی ها می خواهند؛وحدت ملی  خودرا براساس گروههای مختلف اجتماعی و دینی و سیاسی حفظ نموده و از هرگونه تصمیمی که ساختار اجتماعی یمن را متزلزل و فتنه داخلی در پی داشته باشد؛ خودداری نمایند. طرفین بر پشتیبانی از حکومت قانونی یمن و قطعنامه های سازمان ملل و همچنین ابتکار خلیجی در رابطه با یمن، تاکید می نمایند.
 
طرفین اتفاق نظر دارند که مملکت عربی سعودی و جمهوری مردمی چین منافع گسترده ای در بسیاری از مسائل مهم اقلیمی و بین المللی دارند و سطح هماهنگی و همکاری خودرا در سازمان ملل و گروه 20 و سایر سازمانهای  ومجموعه های بین المللی بالاببرند. طرفین مسئله اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل را نیازمند مشاوره میان تمام کشورهای عضو برای پیشبرد متوازن و رسیدن به اتفاق آرا در زمینه های گسترده برای ایجاد بسته ای از راه حل ها می دانند. طرف سعودی از میزبانی چین برای برگزاری اجلاس گروه 20 در سال 2016 پشتیبانی نموده و برای برگزاری موفقیت آمیز آن همکاری و تلاش مشترک خواهد نمود.   
 
جناب شی جین پینگ رئیس جمهوری مردمی چین مراتب تشکر و تقدیر خودرا از ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود خادم حرمین شریفین و ملت دوست( سعودی) برای حسن استقبال و مهمان نوازی در جریان دیدار از سعودی اعلام و از خادم حرمین شریفین برای دیدار از چین «در زمان مناسب برای هر دو طرف»، دعوت و خادم حرمین شریفین نیز دعوت را شادمانه پذیرفت.

الخميس 21 يناير 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى