به اجرا گذاشتن مهريه به خاطر بيني بزرگ شوهر
به اجرا گذاشتن مهريه به خاطر بيني بزرگ شوهر
خراسان : زني با مراجعه به دادگاه خانواده طي درخواستي گفت: چون شوهرش بيني بزرگي دارد مي خواهد مهريه اش را به اجرا بگذارد.
صبح ديروز زن جواني به دادگاه خانواده شماره دو تهران رفت و خواسته عجيبي را مطرح کرد. او به قاضي شعبه ۲۶۸ گفت: چون شوهرش بيني بزرگي دارد مي خواهد مهريه ۵۰۰سکه اي اش را به اجرا بگذارد.
اين زن که فرخنده نام دارد، ادامه داد: من و شوهرم بابک ۵سال است که با يکديگر زندگي مي کنيم. او مرد خوبي است. هيچ مشکلي با هم نداريم و تنها مشکل من با او ظاهر بيني اش است. از همان اولين باري که بابک را ديدم نسبت به بيني اش حساس شدم. با خودم گفتم بعد از مدتي او را وادار مي کنم بيني اش را جراحي کند اما وقتي اين موضوع را با بابک در ميان گذاشتم به شدت مخالفت کرد و گفت از بيني اش راضي است و حاضر نيست آن را جراحي کند.
بعد از آن چند مرتبه ديگر هم به او اصرار کردم اما وقتي ديدم حرف هايم فايده اي ندارد به توصيه يکي از دوستانم تصميم گرفتم مهريه ام را به اجرا بگذارم و شوهرم را به دادگاه خانواده بکشانم.
حالا يا او بايد مهريه ۵۰۰سکه اي ام را بدهد يا اين که حاضر شود بيني اش را جراحي کند.
فرخنده ادامه داد: وقتي با شوهرم به مهماني مي روم به خاطر بيني بزرگش خجالت مي کشم و در خيابان کمي با فاصله از او راه مي روم. تنها راه ادامه زندگي مشترک ما جراحي بيني بابک است.
از آن جا که اظهارات اين زن بيشتر شبيه يک شوخي به نظر مي رسيد، قاضي به گفت و گو با او پرداخت تا شايد از خواسته اش صرف نظر کند اما به خاطر پافشاري او مقرر شد همسرش به دادگاه احضار شود تا در جلسه ديگري به اين پرونده رسيدگي شود.

الاثنين 8 أبريل 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى