بم، ۱۴ سال بعد از زلزله


در لبنان در ٤٥روز ٤٥ مدرسه ساختند و در مدتی کوتاهی تمامی خرابی های جنگ لبنان را با پول مردم ایران آباد شد اما بم بعد از ۱۴ سال هنوز شهر ارواح است
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه