بر مرگ رهبر قبطيان مصر، مسيحى و مسلمان باهم گريستند و به توديع آمدند


پاپ شنوده عنصر مهمى در وحدت ملى مصريان بود.نام اصلى اين شخصيت مؤثر كه اكنون به تاريخ پيوسته است، "نظير جيد" بود. او دو ويژگى بسيار مهم داشت: يكى اينكه او مدافعى منطقى و مؤثر براى مردمش يعنى قبطيان ارتودكس مصر بود و ديگرى اينكه او خواهان وحدت و اعتلاى مردم و كشور مصر بود و در اين راه نقش عظيمى داشت.رهبر فقید قبطيان مصر
رهبر فقید قبطيان مصر
دبى – العربيه.نت-پاپ شنوده ى سوم رهبر قبطيان مصر نيز جهان فانى ما را ترك كرد. اما تنها مسيحيان مصر برايش نگريستند، بلكه مراسم تشييع و دفن جنازه ى او به يكى از جلوه هاى گوياى وحدت ملى مصريان تبديل شد و بار ديگر ثابت كرد كه ملل آزاد، قدر رهبران شايسته ى خود را مى دانند.

او از آنها بود كه مى توان مصداق اين بيت دانست: چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به آب زمزمش شوید و هندويت بسوزاند.

در مراسم وداع واپسين، در خيابان رمسيس قاهره نزديك به يك ميليون انسان به احترام ايستادند، با اشك و ناله ابراز غم و اندوه كردند و حتى راه را بر ماشين هاى مراسم تنگ كردند. دختران و زنان بسيارى از شدت تأثر بيهوش شدند و با آمبولانس به بيمارستانها منتقل گشتند.

او در روز شنبه در گذشت اما پيكرش را با لباس خاصش براى آخرين نگاه به وى از سوى دوستدارانش تا امروز سه شنبه 20-3-2012 بر مكان مرتفعى در كليسايش نهادند. با اين حال شوق ديدار و ميل به ابراز احترام، امروز نيز انبوه مردمان را به سوى جنازه اش كشاند

پاپ شنوده ى سوم كه بود كه اين همه مورد تقدير مردمش بوده و هست؟

نام اصلى اين شخصيت مؤثر كه اكنون به تاريخ پيوسته است، "نظير جيد" بود. او دو ويژگى بسيار مهم داشت: يكى اينكه او مدافعى منطقى و مؤثر براى مردمش يعنى قبطيان ارتودكس مصر بود و ديگرى اينكه او خواهان وحدت و اعتلاى مردم و كشور مصر بود و در اين راه نقش عظيمى داشت.

يك نويسنده ى مصرى در روزنامه ى الاهرام به چهار فراز از زندگى پاپ شنوده اشاره مى كند. اين چهار فراز به اختصار عبارتند از: 1- دفاع از فلسطين تا آنجا كه حتى زيارت اماكن مقدسه ى مسيحى را در مناطق اشغال شده توسط اسرائيل بر پيروان خود حرام كرد. 2- تلاش بسيار وسيع و مؤثر در برطرف كردن شكاف بين مسلمين و مسيحيان مصر به رغم توطئه ها و جهالت ها 3- تشكيل نهاد مشترك با همكارى دكتر احمد الطيب كه اكنون شيخ الازهر و شيخ دكتر محمد سيد طنطاوى شيخ پيشين الازهر براى برطرف كردن هرگونه موانع بر سر راه وحدت ملى. آنها اين نهاد را "بيت العائله" ناميدند. 4- او مثل ساير فرزندان استان اسيوط و منطقه ى صعيد مصر وطندوستى به كمال بود. لذا هرگز به رغم فشارهاى داخلى، تسليم خواست افراطيون قبطى در خارج نشد و به كمك خارجى براى تشديد شكاف و تجزيه دل نبست

زمانى كه سادات به اسلامگراها نزديك شد و بر قبطيان سخت گرفت، رابطه ى پاپ شنوده با حكومت بد بود. اما او به دلايل ديگرى نيز با انور السادات بد شده بود كه مهمترين آنها ديدار سادات از قدس و قرارداد صلح يك جانبه با اسرائيل بود

اكنون كه او پس از ساليان درازى تلاش، در وادى نطرون مى آرامد، اين نگرانى در مصر بالا گرفته است كه آيا مردى در سطح مسئوليتى چنين عظيم با ريزه كاريهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى چنين سترگ يافت مى شود كه سكان كشتى قبطيان مصر را به درستى به ساحل نجات برساند؟

الاربعاء 21 مارس 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه