بریتانیا ابوحمزه را به آمریکا می فرستد
بریتانیا ابوحمزه را به آمریکا می فرستد
لنىن-الهدهد فارسي- دیوانعالی بریتانیا روز جمعه استیناف نهایی ابوحمزه  مصری متهم به تروریسم و چند تن از همکاران وی را رد کرد و حکم داد که او و چهار متهم  دیگر برای محاکمه به آمریکا سفر کنند.
 
وکلای ابوحمزه  گفته اند او تا زمانی که تحت معاینات دقیق پزشکی قرار نگیرد نباید از بریتانیا اخراج شود.
 
ابو حمزه که نام اصلی او مصطفی کامل می باشد در 15 ابریل سال 1958 در بندر اسکندریه مصر بدنیا آمده است.

السبت 6 أكتوبر 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه