برقع قهرمانی آلمان در جام جهانی را به کام آنگلا مرکل تلخ کرد


برقع دولت ائتلافی خانم آنگلا مرکل را با خطر جدی مواجه ساخته استلندن- هدهد نیوز- این روزها طرح مسئله منع استفاده از برقع  یا همان روبندی که بعضی از زنان مسلمان چهره خود را با آن پوشش می دهند دولت ائتلافی خانم آنگلا مرکل را با خطر جدی مواجه ساخته است.
برقع به مسئله روز جامعه آلمان مخصوصا شهر 700 هزار نفری فرانکفورت که عمده ساکنان این شهر مسلمان هستند،بدل شده است..
خانم میرکل در کنار  حزب دمکرات مسیحی  خواهان منع  استفاده از برقع  در معابر عمومی آلمان هستند. اما این درخواست موجب اعتراض شدید حزب سبز آلمان شده است.
حزب سبز آلمان نه تنها با منع استفاده از برقع مخالف است بلکه معتقد است که تصویب چنین طرحی تجاوز به آزادیهای فردی وفرهنگی ودینی افراد یک جامعه بشمار می آید و بستر مناسبی برای ظهور بحرانهای قومی ودینی در جامعه آلمان خواهد شد.
 اوی بیکر هم حزبی  آنگلا مرکل و مشاور او در توجیه طرح منع برقع در آلمان می گوید:«هدف ما از منع برقع مخالفت با اسلام و ناشی از بُعد مذهبی نیست بلکه استفاده از برقع در جامعه آلمان نوعی جدایی زیستی را در جامعه آلمان تشویق می کند. جامعه ای که در آن مردمی با بیش از 170 تابعیت زندگی می کنند. و در آن مسیحی ومسلمان ویهودی در کنار پیروان ادیان مختلف از حقوق یکسان برخور دارند».

الاربعاء 23 يوليوز 2014
           

چهره ها | ادیان و عقاید