بالا گرفتن احتمال مرگ قاسم سلیمانی فرماند زخمی سپاه قدس
ایران اسرار به نقل از العربیه نت می گوید:پس از لغو سخنراني از پيش تعيين شده،  قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس پاسداران رژ.يم ايران كه در نبردهاي حلب سوريه زخمي شده بود  در دانشگاه بهشتي تهران لغو گرديد ، شك درباره مرگش قوت گرفت .
براساس گفته خبرگزاري ”ميزان ” متعلق به قوه قضائيه ايران، مقامي در شبه نظاميان بسيج اعلام كرد كه تمام آماده سازيها در دانشگاه تهران براي  ميزباني از سرلشكر قاسم سليماني جهت سخنراني بمناسبت روز دانشجو آماده شده بود، ليكن آنچه پيدااست كه اين سخنراني لغو گرديد.
منابع اپوزيسييون درتبعيد ايران تاكيد كرده بودند كه بر خلاف تصريحات قبلي منابع ايراني وسوري  جراحتهاي قاسم سليماني درحلب جراحتهاي سنگين بوده و سطحي نمي باشد  .
شوراي ملي مقاومت ايران در بيانيه اي  قبلا تاكيد كرد كه سليماني درنتيجه زخمهاي كه برداشته بود به دمشق منتقل و از آنجا به تهران اعزام شد، كه در بيمارستان ”بقيه الله” متعلق به سپاه پاسداران ايران  بستري گرديد، وتوضيح داد كه سليماني تحت بيش از دوعمل جراحي بزرگ قرار گرفت و وضعيت زخمهاي او خطرناك است بطوريكه ممنوع الملاقات است .
 
روزنامه ”زمان الوصل” سوريه . با ستوان يكم  ”ابوالمجد الحمصي ” جدا شده از ارتش رژيم وفرمانده گردان سلاحهاي ضد زرهي در ارتش نصر ،افسري كه ماشين سليماني رابا موشك ”تاو”  در حومه حلب مورد هدف قرار داد و مورد اصابت قرار گرفتن سليماني وسه افسر ديگر همراه آن را هنگام عمليات مورد تاكيد قرار داد ، الحمصي گفت بعد از ديده باني و مراقبت  يك روز قبل از مورد اصابت قراردادن سليماني براي ما مشخص شد كه سليماني در جلسه اي در مسجد شهرك الحاضرحضور يافت ، اين شهرك فاصله كمي با تپه العيس داشت محلي كه درنزديكي آن ماشين جيپ كه حامل افسران ايراني بود مورد هدف قرار گرفت.
 
و اضافه كرد ” مسلماً از قبل جبهه جنگ در منطقه را بصورت متمركز و مستمر ديده باني و مراقبت مي كردم ، قبل از منهدم كردن ماشين جيپ يك تيربار دولول 14.5  و يك ماشين مهمات ومجموعه اي از عناصر رژيم را مورد هدف قرار داده بودم كه آن را در ورودي ”برنه غربي” انجام دادم ”برنه” درجنوب تپه العيس ” شرق اتوبان بين المللي حلب دمشق قرار دارد .
 
ابو المجد درادامه گفت كه ”بعد از مورد هدف قرار دادن تيربار و ماشين مهمات ، يك بهم ريختگي و آشفتگي در جبهه دشمن مشاهده كرديم و ماشين جيپ ويژه اي براي بازديد از وضعيت آنجا آمد ، و از گذرگاه غربي شهرك ”برنه ” كه تحت كنترل آتش موشك هاي ”تاو” من قرار داشت عبور نمود ، هنگاميكه ماشين جيپ به محل رسيد با ديدن بالا رفتن دود از دوماشين در حال سوختن غافلگير شد ، كه درحال بهم ريختگي واضحي  به عقب  برگشت ، از شكل ماشين و ويژگيهاي آن و از طريق ديده باني و دنبال كردن مستمرم ، از طريق بي سيم خبري به من رسيد كه افسران ايراني در جبهه هستند، كه براي مورد هدف قرار دادن ماشين با موشك ”تاو” سرعت عمل بخرج دادم، كه هدف گيري و شليك عالي انجام دادم ، بطوريكه در دوربين موشك براي مشخص شد كه 4 نفر مورد اصابت قرار گرفتند كه 3 نفر آنها درلحظه كشته شدند .
و نفرچهارم كه كنار راننده نشسته بود مجروح شد و قبل از اينكه نفرات ببايند و او را ازمنطقه دوركنند   او از ماشين پياده شد وخود را سينه خيز روي زمين كشيد، درعضر همان روز 14 نوامبر ، اطلاعاتي  از بيمارستان حلب به مارسيد مبني بر اينكه 4 نفر اورژانس شدند كه سه تن از آنها كشته و چهارمين نفر آنها مجروح است كه عمليات اورژانس همراه با شدت عمل امنيتي و محاصره بيمارستان همراه است براي همين الحمصي ترجيح مي دهد كه افسر زخمي همانا قاسم سليماني است و تاکید نمود وگفت ”:  كه قبلا گفتم كه مورد اصابت قرار گرفتن افرادي كه در ماشين حيب بودند قطعي بود، اگر اين حادثه را با خبرهاي اپوزيسيون ايران منطبق كنيد زخمي كه سليماني برداشته زخمي عميق است ، وكفه به سمتي متمايل است كه اصابت بطور موثر بوده  است.

واضافه كرد طبيعي است كه ايران انكار كند چونكه دروسط حمله سخت به حلب قرار دارد كه درروحيه شبه نظاميان تاثيرخواهد گذاشت، اينچين است كه ايران تلاش مي كند اين مسئله راانكار كرده و آن رابپوشاند يا اينكه آن را به زمان ديگري موكول كند ، تا شايد بتواند از شدت ضربه خبر كم كند يا اينكه اگر توانست سليماني را معالجه نمايد، براساس صحنه اي كه عمليات را موثق كرد،  من مجداً تاكيد مي كنم كه دقت  مورد هدف قرار گرفتن  ماشين جيپ عالي بود، و موشك را به نقطه اي نشانه گيري شد كه احتمال كشته شدن تمام افرادي كه داخل ماشين بودند را بالا ببرد ”

الخميس 10 ديسمبر 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه