بازداشت هاي خودسرانه و تشديد فشار بر فعالان عرب احوازی


در طي دو ماه مارس و آوريل موج وسيعي از دستگيريها بين شهروندان عرب بود كه هدف اين دستگيري هاي وسيع و بي رويه فعالان عرب إيجاد فشار و سركوب نسل بيدار و مقاوم جوانان عرب مي باشد.اين دستگيري هاي گسترده و شكنجه فعالان عرب دال بر رد تمام سياستهاي نظام و مشروعيت آن توسط شهروندان عرب مي باشد.بازداشت هاي خودسرانه و تشديد فشار بر فعالان عرب احوازی
ایران گلوبال- خانواده هاي بعضي از دستگير شدگان مي گويند مأمورين امنيتي حين ورود به منازل بدون دادن هيچ مجوزي اقدام به بازرسي خانه هايمان نموده و فرزندانمان را دستگير مي كنند و باعث رعب و وحشت بين افراد خانواده بخصوص كودكان آن هم در وقت شب مي شوند. 
 
فعالان حقوق بشر از اهواز تا به حال فقط أسامي ٣٢٥ نفر از دستگير شدگان را أعلام نموده أما آنان تأكيد بر زياد بودن آمار بازداشت شدگان بيش از آمار أعلام شده است. در آدامه ليست هاي قبلي، ليست جديد بازداشتيهاي فعالان عرب بشرح زير است.
 
دستگير شدگان مؤرخه دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٢ در حي الثورة شهر اهواز( كوي علوي يا شلنگ آباد)
٢٩٠- محمد شاخي 
٢٩١-عامر عامري
٢٩٢-عمارساعدي
٢٩٣-هاشم حزباوي
٢٩٤-قادر حزبه
٢٩٥-جادر عموري
٢٩٦-سليم راشدي
٢٩٧-نصار طرفي
٢٩٨-فيصل ناصري
٢٩٩-عادل معلا
٣٠٠- إبراهيم دلفي
٣٠١-سعيد سعدوني
٣٠٢- غانم موسوي
٣٠٣-سعيد جابري
٣٠٤-كاظم ديناروندي
٣٠٥- حامد بچاري
٣٠٦- محمد باوي
٣٠٧- جابر حلفي
٣٠٨-سامي زرگاني
٣٠٩- حسن سواري
٣١٠-سمير چلداوي
٣١١-جاسم البوصبيح
٣١٢- ياسر جنامي
٣١٣-عطيه نواصري
 
در تاريخ ٣ ارديبهشت نيز ٣١٤- محمد كروشات از أهالي كوي " مندلي" شهر اهواز توسط أداره اطلاعات دستگير شد.
 
دستگير شدگان تاريخ ٤ ارديبهشت در شهر عبادان
٣١٥-عبود بغلاني
٣١٦- أمير بغلاني
٣١٧- مجيد بغلاني
 
در تاريخ ٤ ارديبهشت  ٣١٨- حاتم مرمضي ٢١ ساله از اهالي و ساكن شهر خفاجيه( سوسنگرد) توسط مأمورين امنيتي دستگير شد. از شهر حميديه در تاريخ ٤ ارديبهشت ٣١٩- حته عبيات ٢١ ساله نيز توسط اطلاعات دستگير شد.
 
دستگير شدگان شهر اهواز در تاريخ پنج ارديبهشت ١٣٩٢
٣٢٠-محمد زرگاني
٣٢١-شاوي بريهي
٣٢٢- ايوب مياحي
٣٢٣- سحيب مياحي برادر ايوب
٣٢٤-عادل سميري
٣٢٥- مجيد باوي
 
نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط نظام حاكم در ايران على رغم محكوميت هاي مكرر توسط سازمان هاي بين المللي حقوق بشر، همچنان آدامه دارد. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان آن است، مانع شکنجه است و ماده ۹ مانع دستگیری خودسرانه و بازداشت است ، بند دوم ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي گويد بايد سريعا دليل بازداشت هر فرد و اتهامي كه به آن نسبت داده ميشود را به وي إبلاغ نمايند.
 
 در اين گزارش مامورين امنيتي بدون هيچ گونه إخطار قبلي،بدون مجوز رسمي از سوي مقامات قضائي و بدون تفهيم اتهام اقدام به دستگيري شهروندان عرب آن هم در أوقات غير مناسب ،مي كنند.

 


الاربعاء 1 ماي 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى