بازداشت احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی همراه با تعدادي از فرماندهان ناجا و سپاه به جرم اختلاس
سرتيپ پاسدار احمدي مقدم فرمانده سابق كل نيروي انتظامي، سرتيپ پاسدار تشكري معاون هماهنگ كننده ناجا، سرتيپ پاسدار قنبرپور مديرعامل سابق بنياد تعاون ناجا ، پسر سرتيپ پاسدار احمدي مقدم و  بهمراه تعدادي ديگر از فرماندهان و مقامات رژيم بجرم يك اختلاس 12 هزار ميليارد ريالي بازداشت شدند.
سرتيپ پاسدار احمدي مقدم جلاد و سركوبگر نظام ولي فقيه در نيروي انتظامي بويژه در سركوب قيام 1388 در اسفندماه 93 در حاليكه چندماه از مهلت زمان تمديد حكمش باقي بود، بطور ناگهاني بركنار شد كه حال مشخص شده بخاطر اختلاس سازمان يافته در نيروي انتظامي او را عزل كردند و از آن زمان تاكنون تحت بازپرسيوبوده كه اخيرا بازداشت شده است.
سرتيپ پاسدار قنبرپور مدير عامل سابق بنياد تعاون ناجا كه نقش جدي در اين اختلاس داشته، در فروردين 93 كه اين فساد رو شد به ناچار احمدي مقدم براي سرپوش گذاشتن به اين اختلاس سازمان ياتفه او را از سمتش كنار گذاشت و حال بازداشت شده است
بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه اختلاس بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند.
اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده تاكنون بوده است
دستگاه قضائي كه خودش نيز در فساد روي دست بقيه ارگانها در همكاري با نهادهاي سركوب و امنيتي دست دارد، تلاش كرده و ميكند كه ابعاد تخلفات و منجمله اين اختلاس را پوشيده نگاهدارد.
گفته ميشود رد پاي چند سرتيپ پاسدار سپاه، معاون قاليباب شهردار تهران و تعدادي ديگر در اين پرونده است
منبع:ایران اسرار

الاربعاء 20 ماي 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى