بازخوانی تاریخ/ ماجرای برخورد نظامی ایران و سعودی در آسمان


تا امروز در ايران در مورد اين شكست خفت بار صحبتى نمى شود. سعودى هم اهل پز دادن نيست و چيزى نمى گويدلندن- رضا وشاحی- تنها درگيرى نظامى بين ايران و سعودى. در سال ١٩٨٤ در پنجم ژوئن چهار هواپيماى جنگى اف چهار ايران وارد حريم هوايى سعودى شدند. و به سمت صنايع نفتى سعودى در جنوب حركت كردند. سعودى بايد واكنش نشان مى داد. و در جنگ هاى مدرن براى تصميم گيرى بيش از چند دقيقه فرصت نداريد. يعنى فرصت نيست كه نيروى هوايى به وزير خارجه زنگ بزند بعد كابينه تسكيل شود و اين مراحل. براى همين پروتكل هايى هست. اگر كسى وارد حريم هوايى شد و به سمت صنايع نفتى رفت حتما ساقطش كنيد! و اين دقيقا كارى بود كه سعودى كرد.

ايران فكر كرده بود نيروى هوايى سعودى مثل نيروى هوايى عراق بخاطر هواپيماهاى روسى ناكارآمد است و به كمك هواپيماى ساخت آمريكاى خود براحتى هر كارى خواهد كرد. در صورتيكه سعودى جديدترين نوع هواپيماهاى آمريكايى را داشت! هواپيماهاى ايرانى در ارتفاع خيلى پايين شروع به فرار كردند
ولى هواپيماهاى سعودى از موشك سايدويندر استفاده كردند كه دقت زيادى در زدن اهداف در سطح پايين دارد. و از دو طرف هواپيما را منفجر مى كند. هم از جلو و هم از عقب. به خلبان فرصت پرش نمى دهد. هواپيماى اف پانزده سعودى دو هواپيماى ايران را هدف قرار دادند.

سومى هم مورد اصابت قرار گرفت. چهارمى فرار كرد و وارد آب هاى ايران شد. در چند ساعت بعد آمريكا به سعودى خبر داد كه رادارهايش يك گروه يازده هواپيما را رصد كرده كه از شمال غرب ايران به سمت جنوب مى آيند. سعودى يازده هواپيماى اف پانزده را براى مقابله با هواپيماهاى ايران به هوا فرستاد.

در عين حال نيروى هوايى سعودى خود را براى بمباران هوايى بندر بوشهر و پادگان هوايى ايران در بوشهر و خلفيه حاضر كرد. ايرانيها وقتى متوجه ديوار دفاعى سعودى شدند بسرعت فرار كردند. تا امروز در ايران در مورد اين شكست خفت بار صحبتى نمى شود. سعودى هم اهل پز دادن نيست و چيزى نمى گويد.

فيلمى از لحظه زدن هواپيماى ايران وجود دارد ولى سعودى منتشرش نمى كند. ولى جزييات درگيرى در آمريكا منتشر شد. تا امروز اين تنها موردى است كه يك هواپيماى ساخت مكدونالد يك هواپيماى ديگر ساخت مكدونالد را ساقط كرده است! دو ماه بعد در آگوست يك خلبان عرب احوازى با هواپيماى اف چهار ايران فرار كرد و به سعودى رفت. واضح بود كه استخبارات سعودى در ايران نفوذ كرده بود. اين خلبان احوازى امروز در آمريكاست . با بررسى قطعات هواپيما توسط آمريكا مشخص شد برخى قطعات از اسراييل به ايران رسيده شده بود. اسراييل براى تضعيف عراق به ايران كمك تسليحاتى مى كرد.


الاحد 7 ماي 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى