باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در دوره دبیرستان ودانشگاه مواد مخدر مصرف می کرد

کتاب جدیدی از دیوید مارانیس می گوید:
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در دوره دبیرستان ودانشگاه مواد مخدر مصرف می کرد
لندن- الهدهد فارسی-  بررسی بیوگرافی باراک اوباما نشان داد که رئیس جمهور امریکا عاشق مصرف ماری جوانا بود.او زمانی که در دبیرستان و دانشگاه تحصیل می کرد  به عضویت یک گروه غیر رسمی مصرف کنندگان دخانیات در هاوای که "تشوم گانگ" نام داشت در می آید.
پیشتر اوباما از استعمال مارجوانا در دوران جوانی خود سخن گفته بود،لیک کتاب جدیدی که توسط تاریخ نویس دیوید مارانیس برنده جایزه بولیتزر نوشته شده است  تفاصیل بیشتری از هوس بی حد رئیس جمهور امریکا به مارجوانا پرده بر می دارد.
این کتاب که هنوز به طور رسمی به بازار نیامده و تاریخ عرضه و انتشار آن به مابعد 19 ماه آینده میلادی موکول شده است،به گوشه ای از روابط جنسی اوباما در گذشته هم اشاره می کند.
کتاب جدید اشاره ای نیز به سرنوشت موفقیت آمیز تمامی اعضای گروه تشوم گانگ می کند،اما سرنوشت تاجری که مواد مخدر این گروه را تأمین میکرد را عبرت آمیز میداند،چرا که این تاجر نگون بخت در یک درگیری و کتک کاری کشته می شود.

السبت 26 ماي 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه