این سوژه هایِ زیبایِ جاندار...

ناصر زراعتی
 
آب خواهد شد این یخها
                            سرانجام
و این مُرغابیها
که بر سطحِ صیقلیِ این برکه
... ... 
 
آب خواهد شد این یخها
                            سرانجام
و این مُرغابیها
که بر سطحِ صیقلیِ این برکه
تاتی تاتی کنان
این طور هراسان
گام برمی دارند،
باز تن به آب خواهند زد
و شناکنان
سوژه‍ی دوربینِ عکاسیِ ما خواهند شد
تا باز
سرمایِ زمستان بیاید و
آبِ برکه یخ ببندد...
شاید جوجه هاشان یاد بگیرند سُر بخورند
و بازی کنند
             روی یخها...
تا باز
یخها آب شود
                سرانجام
                           و....
چهاردهم مارسِ ۲۰۱۲
گوتنبرگِ سوئد
منبع:آخبار روز

الاربعاء 21 مارس 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى