ایران درانتقال اجساد افغانانی که در زاهدان کشته شدند همکاری نمی کند
رادیو آزادی افغانستان- یک عضو مشرانو جرگۀ افغانستان می گوید، حکومت ایران درانتقال اجساد آن عده افغانانی که در زاهدان کشته شده اند همکاری نمی کند.
 
این مهاجران غیرقانونی افغان که سوار یک سرویس نقلیه بوده، در نزدیک سرحدات افغانستان در زاهدان در حرکت بودند، پولیس ایران برآن ها فیر کرد و درنتیجۀ چپه شدن موتر 9 تن آن ها کشته  و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
 
این مسافران که همه باشندگان ولسوالی اله سای کاپیسا می باشند برای کار روانه ایران شده بودند.
 
نورمحمد محمدی عضو مشرانو جرگهء افغانستان از ولایت کاپیسا می گوید، حکومت ایران درانتقال اجساد 9 افغانی که درایران کشته شده اند همکاری نمی کند.
 
یک گروه 37 نفری مهاجران غیرقانونی افغان که برای کار روانۀ ایران شده بودند، بر موتری که آن ها درآن سوار بودند، روز دوشنبه گذشته درمنطقۀ میناب زاهدان از سوی نیروهای ایرانی فیرشد که درنتیجۀ تیراندازی و چپه شدن موتر9  تن آن ها کشته شدند.
 
قبل از این شمار کشته شدگان این حادثه شانزده نفر گذارش شده بود.
سناتور نورمحمد محمدی به رادیو آزادی گفت، شورای امنیت افغانستان ووزارت خارجه با حکومت ایران درتماس اند، ولی تهران درانتقال اجساد کشته شدگان همکاری نمی کند.
او می گوید :
"حکومت افغانستان باید با آن ها مذاکره کند. مردم دنیا به کشورهای همجوار رفت و آمد می کنند، ولی چنین تیراندازی برمردم بی گناه قابل توجیه نیست. این ها نه دزد بودند ونه چیزی دیگر، ازایام مهاجرت ها مردم ما برای کار به آنجا می روند ، وضع اقتصادی ما ناگواراست. آن ها چنین ظلم برما روا می دارند. ما این عمل ایرانیان را به شدت محکوم می کنیم."
 
پنج نفر دیگر دراین حادثه  ازسوی نیروهای ایران دستگیر شده و یاهم فرار کرده اند وبیش از 20 نفردیگر زخمی اند.
 
چون وضعیت برخی زخمی ها وخیم خوانده شده است، بیم آن می رود که شمار کشته شدگان این حادثه افزایش یابد.
 
اجساد به شفاخانۀ ابوالفضل زاهدان انتقال داده شده اند.
 
درگذشته نیز شماری از افغان ها در چنین حوادث درایران کشته شده اند.
گروهای حقوق بشر به خاطر رویۀ با افغان ها از حکومت ایران انتقاد کرده اند.
 
برای اعتراض  بر چنین اعمال درایران و جلوگیری از انتقال اجساد افغان ها به کشورشان، ولایت سرحدی هرات در گذشته  شاهد چندین تظاهرات بود.
 

السبت 15 فبراير 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى