انعکاس فساد گسترده در جمهوری اسلامی در آمار سازمان شفافیت جهانی
انعکاس فساد گسترده در جمهوری اسلامی در آمار سازمان شفافیت جهانی

آینده آنلاین : با مقایسه چند شاخص و آمار مهم سازمان شفافیت جهانی درباره کشورمان، تا حدودی می توان یکی از عوامل فساد گسترده در ایران را کشف کرد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، طبق این شاخص ها، اگرچه ایران در شاخص توسعه انسانی دارای رتبه متوسط به بالا و نسبتا مناسب می باشد، اما در دو شاخص در آخرین رده های جدول قرار دارد که به نظر می رسد با هم بی ارتباط نباشد.

در زمینه شاخص فساد، ایران در میان 176 کشور رتبه 133 را با نمره 28 از صد و در زمینه کنترل فساد نیز نمره 20 از صد کسب کرده است.

در همین حال در زمینه آزادی مطبوعات ایران رتبه درخشان پنجم از آخر! را  کسب کرده و در میان 179 کشور رتبه 175 را در دست دارد و نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز از صد نمره تنها 7 ارزیابی شده است.

به نظر می رسد ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد و عوامل فسادهای برجسته سیاسی و اقتصادی یا اهالی مطبوعات را تطمیع کرده و با وعده هایشان مانع پرداختن به این موارد می شوند و یا با اتصال به قدرت، با کوچکترین موارد پرداختن به مفاسد برخورد کرده و مانع از طرح گسترده آنها در جامعه  می شوند.

در این میان البته طرح برخی موارد کم اهمیت نظیر شام فلان و خرج بهمان که ارقام آن در قیاس با مفاسد پنهان بسیار اندک است، برای خالی نبودن عریضه در رسانه ها وارد می شود.

اگر دولت دکتر روحانی قرار است اقدامی اساسی در کشور انجام دهد، خوبست با همراهی سایر قوا شاخص شفافیت و پاسخگویی را بالا برد و البته چاره کار این است که برخی نهادهای خارج از دولت که با بودجه و قدرت حکومتی به انواع اقدامات غیرشفاف مشغولند نیز پاسخگو شوند تا شاخص فساد در کشور مناسب تر از وضع اسفناک فعلی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بین المللی شفافیت، که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می کند، شاخص توسعه انسانی در ایران را بالا ارزیابی کرد.

این سازمان با در نظر گرفتن مؤلفه های گوناگونی همانند عملکرد دولت، امور سیاسی، تجارت، شاخصه های جامعه مدنی و نسبت افراد پاک به کل جامعه میزان فساد را اعلام می کند.

طبق آخرین آمار این سازمان ایران کشوری با جمعیت 74 میلیون نفری بوده که تولید ناخالص داخلی آن بیش از 331 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

همچنین شاخص مرگ و میر نوزادان 21.8 نفر در هر 1000 تولد بوده و امید به زندگی در ایرانیان نیز  به 72.49 سال رسیده است.

مطابق آمار این سازمان 85 درصد مردم ایران با سواد هستند.

در زمینه شاخص فساد ایران در میان 176 کشور رتبه 133 را با نمره 28 از صد کسب کرده است،در زمینه کنترل فساد نیز ایران نمره 20 درصدی کسب کرده است.

در شاخص رقابت پذیری ایران در میان 142 کشور رتبه 66 را با نمره 4.22 از 7 را به دست آورده و در زمینه استقلال دستگاه قضایی نیز همین رتبه را با ضریب 3.8 از 7 نمره کسب کرده است.

شاخص توسعه انسانی در ایران بالا ارزیابی شده و ایران در این مورد رتبه 88 را در میان 187 کشور با امتیاز 0.707 در اختیار دارد.

در نمایه حاکمیت قانون نیز ایران 20 درصد نمرات را به دست آورده است.

همچنین در زمینه آزادی مطبوعات ایران در میان 179 کشور رتبه 175 را در دست دارد.

نمایه آزادی بیان و پاسخگویی در ایران نیز 7 درصد ارزیابی شده است.


الجمعة 13 سبتمبر 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى