انتخابات پارلمانی اسرائیل آغاز شد
بنابه گزارش رادیو فردا،انتخابات پارلمانی اسرائیل برای گزینش ۱۲۰ نماینده «کنست» از صبح روز سهشنبه آغاز شد. در پی این انتخابات دولت و نخستوزیر جدید آن کشور نیز مشخص میشوند.انتخابات پارلمانی اسرائیل برای گزینش ۱۲۰ نماینده «کنست» از صبح روز سهشنبه، ۲۶ اسفند، آغاز شد. در پی این انتخابات دولت و نخستوزیر جدید آن کشور نیز مشخص میشوند.
از زمان نخستین انتخابات پارلمانی در تاریخ اسرائیل، در سال ۱۹۴۹ میلادی، هیچ حزبی به تنهایی نتوانسته است صاحب اکثریت مطلق در پارلمان آن کشور شود و همین نیز سبب شده تا ائتلافهای سیاسی و حزبی سرنوشت دولت و نخستوزیر را معین کنند.
به طور عمده رقابت اصلی بین دو حزب لیکود (راست) به رهبری نخستوزیر فعلی بنیامین نتانیاهو، و اتحادیه صیهونیست (چپ میانه) به رهبری اسحاق هرتزوگ و تسیپی لیونی است.
از سوی دیگر از فهرست احزاب عرب اسرائیلی، که برای نخستین بار به صورت واحدی منتشر شده، به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده در انتخابات نام برده شده است.
در آخرین گفتههای کارزار انتخاباتی، نتانیاهو گفته است تا زمانی که ریاست کابینه را در دست داشته باشد، اجازه نخواهد داد کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر فعلی اسرائیل گفته است «انتخاب مشخص است: لیکود به رهبری من، که همچنان بر سر منافع حیاتی (اسرائیل) خواهد ایستاد، در مقایسه با دولت دست چپی… که آماده است هر فرمانی را بپذیرد».
حضور سیاستمداران هر دو حزب اصلی در میان مردم و توئیتهای آنها در روزها و ساعات پایانی زمان تبلیغات
در آن سوی کارزار، اسحاق هرتزوگ، در صفحه فیسبوک خود گفته است «اسرائیل با حضور بیبی (:بنیامین نتانیاهو) در جا خواهد زد».
از توئیتر تسیپی لیونی (خود او سمت راست و اسحاق هرتزوگ در کنارش)
با وجود آنکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات مشخص نیست، آخرین نظرسنجیها حکایت از آن دارد که چپهای میانهرو میتوانند صاحب ۲۴ تا ۲۶ کرسی شوند در حالیکه لیکود ممکن است بین ۲۰ تا ۲۲ کرسی را به خود اختصاص دهد.
بنیامین نتانیاهو از مهمترین مخالفان مذاکرات فعلی هستهای با ایران به شمار میرود و چند روز پیش از انتخابات روز سهشنبه برای سخنرانی در این مورد به کنگره آمریکا رفت. دعوت به کنگره که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند، با مخالفت و انتقادهای گروهی از دمکراتها و اعضای دولت ایالات متحده روبهرو شد.
البته در سوی دیگر نیز سیاستمداران مخالف نتانیاهو در اسرائیل، برنامه اتمی ایران را خطری جدی برای امنیت آن کشور میدانند.
به گزارش رویترز اتحاد صیهونیست، اصلاحات اقتصادی را سرلوحه کارزار انتخاباتی خود قرار داده است و گفته قصد دارد بهای امور خدماتی در زمنیه آموزش و بهداشت را کاهش دهد.
رایگیری تا ساعت ۱۰ شب (به وقت محلی) ادامه خواهد داشت.

الثلاثاء 17 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى