ام کلثوم(زندگی و 20 ترانه از مشهورترین ترانه های او)


ام کلثوم (یا ستاره شرق) مشهورترین خواننده عرب که به راستی «سلطان قلبها» بود، سالیانی دراز با صدای ملکوتی خود درمانگر تن بیمار و روان فرسوده توده¬های عرب بود.ام کلثوم(زندگی و 20 ترانه از مشهورترین ترانه های او)
بروال - ام کلثوم (یا ستاره شرق) مشهورترین خواننده عرب که به راستی «سلطان قلبها» بود، سالیانی دراز با صدای ملکوتی خود درمانگر تن بیمار و روان فرسوده توده¬های عرب بود. 
قبول داریم که در اواخر حیاتش بلیط کنسرتهایش به چنان بهایی رسیده بودکه توده های محروم عرب نمی توانستند در کنسرتهایش شرکت کنند، ولی مرد و زن عرب با شنیدن صدایش از رادیو آرام می شدند.
آن سالها که ما تازه به مدارس عالی کشور راه یافته بودیم، عربدوستان و آنها که ام کلثوم را می پرستیدند، از ما می پرسیدند چرا کتابی دریاره ترانه های ام کلثوم وجود ندارد که ما بخوانیم و معنای اشعارش را بفهمیم. و ما در پاسخ در می ماندیم. با آنکه سالیانی دراز از مرگش می گذرد هنوز در مصر، موطن اصلی اش و در کشورهای گوناگون صدایش همچنان جاودان است. 


ناشر این کتاب نشر شادگان ،فلاحیه ،است.

ام کلثوم(زندگی و 20 ترانه از مشهورترین ترانه های او)
(تنها صداست که می¬ماند.)
به ترجمه و تدوین ابراهیم شریفی صالح (آزدم) 160 صفحه


الخميس 28 أبريل 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى