المحمره،خرمشهر، شهری که درخاطره ها زنده است+عکس


المحمره ،خرمشهر،آن سرخ روی آرمیده برلب ساحل خلیج وشط العرب است اما زخم های چهره اش آنقدرزیادند که زیبائیش را پوشانده اند. اگر زخم های چهره ،گرد افسردگی وبی تفاوتی را از چهره این شهر بزدایی ،به تاریخی چند هزار ساله خواهی رسید.

المحمره،خرمشهر، شهری که درخاطره ها زنده است+عکسنویسنده:حسین فرج الله

الاثنين 16 ماي 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى