اعلام اسامی بازداشتی های عرب اهواز در انتفاضه آوریل 2012
اعلام اسامی بازداشتی های عرب اهواز در انتفاضه آوریل  2012
 
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نام بیست و شش تن از دستگیرشدگان چند هفته اخیر در اهواز وشهرهای تابعه را اعلام کرد. این دستگیری ها از اواخر مارس آغاز و تا ۱۵ آوریل که مصادف با سالگرد قیام مردم عرب در سال ۲۰۰۵ است، ادامه یافت. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی و پلیس، تظاهرات صدها تن از جوانان عرب را در محله های مختلف شهر اهواز،حمیدیه،شوش،عبادان ،خلف اباد،محمره ومعشور را سرکوب کرده و دست کم ۲۶ تن از آنان را قبل از آغاز تظاهرات دستگیر نموده است. 
در بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر آمده است: در 
۱۵ آوریل ۲۰۰۵ تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف استان خوزستان انجام گرفت که در اعتراض به سیاست های رژیم ایران برای تغییر جمعیت بومیان عرب و علیه فقر وتبعیض نژادی بود. در آن هنگام، نیروهای امنیتی صدها معترض را دستگیر کرده و ده ها نفر را کشتند. 
کمپین بین المللی حقوق بشر که مقرش در واشنگتن است در این بیانیه خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان عرب شده که یک زن نیز در میان آنان دیده می شود. هم چنین طی سال های بعد از قیام 
۲۰۰۵، رژیم ایران در برابر نارضایتی بومیان عرب با مشت آهنین سرکوب، بازداشت، شکنجه وحتی اعدام برخورد کرده است. 
طبق گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نام دستگیرشدگان به شرح زیر است: 

 
۱- جبار یباری ۴۵ ساله، فعال حقوق مردم اهواز وپدر شش فرزند، در اواخر مارس در خیابان دستگیر شد. 
۲- فوازحمود جبرا الشمری، ۴۵ ساله، پدر چهار فرزند، روحانی سنی مذهب در ۱۶ آوریل دستگیر شد. 
٣- احمد سواری، 
۲۵ ساله فرزند عبدالواحد در ۹ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۴- صادق شرهانی، ٣۰ ساله فرزند عبادی در ۹ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۵- حمود سواری، ۲۵ ساله فرزند رحیم در ۹ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۶- نبی سواری، ۴۲ ساله فرزند حسن در ۹ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۷- عقیل سواری، ٣۰ ساله فرزند رحیم در ۹ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
٨- حمود صیاحی، ٣
۰ ساله در ۹ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۹- سید نبی موسوی ۲۶ ساله فرزند سید جاسم در ۹ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۱۰- فاضل سواری فرزند حاج عبد، کاسب، در ۱٣ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۱۱- یوسف منبوهی فرزند زایر در ۱۲ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۱۲- قاسم مروانی ۲۵ ساله فرزند حمید کاظم 
۱٣- سید محمد موسوی ۲٨ ساله 
۱۴- سید علی موسوی 
۱۵- شهاب بیت صیاح 
۱۶- سید محمد موسوی فرزند قاسم 
۱۷- علی کعبی فرزند اغلام، در ۱۲ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد ( برادر و دامادش قبلا در ایران اعدام شده بودند). 
۱٨- محمد ساعدی فرزند عبدالساده، در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۱۹- احمد مشعلی در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۲۰- ماهر موسوی در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۲۱- خدیجه آلبوشوکه همسر ماهر موسوی، در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۲۲- محسن عبیات در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۲٣- ناصر مسلم زاده در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۲۴- سلمان صیاحی در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد. 
۲۵- سجاد دحیمی، در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ بازداشت شد. 
۲۶- صادق فرج الله کعب، در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ دستگیر شد.
 
 

الاحد 22 أبريل 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه