اعتراف نمادين پارلمان فرانسه به كشور مستقل فلسطین
بنابر گزارش شبکه خبری تی آر تی ترکیه،فرانسه خواستار به رسمیت شناخته شدن موجودیت فلسطین گردید. 

دعوی فلسطین در جامعه بین المللی بتدریج جنبه مشروع به خود می گیرد. 

در اجلاس دیروز جناح فرعی پارلمان فرانسه، لایحه پیشنهادی مربوط به دعوت از حکومت این کشور در جهت به رسمیت شناختن استقلال فلسطین مورد قبول قرار گرفت. 

این لایحه پیشنهادی برای حکومت فرانسه جنبه متعهد کننده نداشته و تنها از یک مفهوم نمادین برخودار است. 

انتظار می رود که لایحه مذکور به روند صلح اسرائیل و فلسطین یاری نماید. 

بموجب قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور و حکومت این کشور در زمینه به رسمیت شناخته شدن دولتی تصمیم گیری می کنند. 

۱۳۵ کشور در جهان فلسطین را بطور رسمی بعنوان یک دولت مستقل قبول می کنند. 

سوئد در ماه اکتبر موجودیت فلسطین را به رسمیت شناخته بود. 

پارلمان های اسپانیا، انگلستان و ایرلند نیز لوایح پیشنهادی به رسمیت شناخته شدن موجودیت فلسطین بعنوان یک دولت مستقل را که جنبه متعهد کننده ندارد، به تصویب رسانده بودند. 

حکومت فلسطین از قبول لایحه پیشنهادی در پارلمان فرانسه اظهار امتنان نمود. 

تصویب این لایحه در پارلمان فرانسه بعنوان گامی جسارت بخش و درست مورد ارزیابی قرار گرفت. 


الاربعاء 3 ديسمبر 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى