اعتراض بیش از ۲۰۰ نویسنده آمریکایی به تجلیل از شارلی ابدو
رادیو فردا- انجمن قلم آمریکا در تجلیل از آنچه «شجاعت آزادی بیان» نامیده، جایزهای را به مجله طنز شارلی اِبدو اختصاص داد. اما این اقدام با مخالفت تعدادی از نویسندگان عضو این انجمن مواجه شد.انجمن قلم آمریکا در تجلیل از آنچه «شجاعت آزادی بیان» نامیده، جایزهای را به مجله طنز شارلی اِبدو اختصاص داد.
اما این اقدام با مخالفت تعدادی از نویسندگان عضو این انجمن مواجه شد. گزارش شاهین بشیری در این باره را بشنوید.

الاربعاء 6 ماي 2015
           

چهره ها | ادیان و عقاید