استفاده اززبان ولباس قومی در مدارس فقط در برنامه های جنبی وفوق برنامه مجازاست
 ایرنا: معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در فعالیت‌های فوق‌برنامه از زبان و لباس قومی خود استفاده کنند. حمیدرضا کفاش اظهار کرد: زبان فارسی هویت ملی است و در این راستا از آموزش زبان و ادبیات مختلف قومی استقبال می‌کنیم. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به زبان‌های بومی در حوزه فعالیت‌های پرورشی تصریح کرد: وزیر آموزش‌وپرورش بر این نکته تاکید دارند که در برنامه‌های فوق‌برنامه و فعالیت‌های جنبی نه‌تنها نباید مانع آموزش زبان و ادبیات مختلف قومی شد که باید از آن استقبال کرد. وی خاطرنشان کرد: این امر می‌تواند در پوشش دانش‌آموزان نیز اتفاق بیفتد و دانش‌آموزان با توجه به قومیت‌های خود می‌توانند لباس محلی بپوشند و در جشنواره‌های مختلف دانش‌آموزی با لباس و زبان محلی حضور پیدا کنند. کفاش، اصل برنامه‌های آموزش‌وپرورش را حفظ زبان پایه و وحدت‌آفرین فارسی دانست و افزود: با استفاده از زبان و لباس قومی در فعالیت‌های فوق‌برنامه، دانش‌آموزان می‌توانند هویت قومی و قبیله‌ای خود را حفظ کنند.

الاثنين 21 أبريل 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى