استراتفور: رقابت شديد ايران و اسرائيل در شاخ آفريقا
استراتفور: رقابت شديد ايران و اسرائيل در شاخ آفريقا
موسسه اطلاعاتی آمريکايی «استراتفور» در تازه ترين گزارشی که منتشر کرده است می گويد اسرائيل در تعقيب تحرکات ايران در شاخ آفريقا، در کشور اريتره پايگاه زده است و ايران و اسرائيل هر دو در اين کشور برای نفوذ در اين بخش از شمال قاره سياه به سختی تلاش می کنند.
 
موسسه استراتفور که در امور اطلاعاتی و تحليل مسايل ژئوپوليتيک بين المللی تخصص دارد، در اين گزارش که روز سه شنبه يازدهم دسامبر/ بيست و يکم آذر منتشر شده و نتيجه تحقيقاتی است که اواخر اکتبر امسال به پايان رسيده، مدعی است که اريتره به عرصه تحرکات هر دو کشور اسرائيل و ايران در شاخ آفريقا مبدل شده است.
 
به گزارش استراتفور، اريتره که با اسرائيل رابطه دارد، به بيگانگان امکان می دهد در خاک اين کشور به فعاليت های امنيتی دست بزنند و اسرائيل با استقرار نيروهای نظامی دريايی در جزاير دحلق در نزديکی شهر مساوا در سواحل اريتره و راه اندازی واحد شنود در امبا ساوره در بلندترين کوه اريتره، تحرکات مورد نظر خود را دنبال می کند.
 
گزارش استراتفور می گويد که حضور اسرائيل در اريتره هرچند «محدود اما فعاليت هايش حايز اهميت» است و به گفته «منابع» اين موسسه، «کاملاً متمرکز و بسيار دقيق» است و گردآوری اطلاعات از دريای سرخ و تعقيب و رصد تحرکات ايران در منطقه را شامل می شود.
 
اين گزارش می گويد برای درک اين امر که منافع اريتره از همکاری با اسرائيل چيست، بايد به اين مسئله توجه کرد که چه هدف هايی مورد توجه دولت آسمره است.
 
بر اساس مطالعات تحليلگران استراتفور، بزرگ ترين تهديد امنيتی برای اريتره از ناحيه دولت اتيوپی، همسايه بزرگ جنوبی اش است، که اسرائيل نيز از ديرباز با آن کشور مناسبات نزديک و جدی در سطح سفير دارد.
 
اريتره در سال ۱۹۹۱ از اتيوپی مستقل شد و بدين ترتيب، راه اتيوپی به دريای سرخ را سدّ کرد؛ از آن زمان، اين دو همسايه نامهربان از راه های مستقيم و غير مستقيم با يکديگر در ستيز و نبرد بوده اند.
 
اريتره در جنگ سه ساله ای که از سال ۱۹۹۸ تا سال دو هزار رخ داد و در آن بيش از هفتاد هزار نفر کشته شدند، نبرد را به اتيوپی باخت، و از آن زمان تا کنون، تنش به صورت تحرکات نظامی و آتشباری های نيروهای مستقر در دو سوی مقرهای مرزی، ادامه يافته است.
 
افزون بر اين ها، دولت آسمره به خاطر پشتيبانی از اسلامگرايان افراطی در کشور سومالی، در صحنه آفريقا با انزوای جدی روبروست و غرب نيز همواره اريتره را به نقض فاحش حقوق انسانی مردم خود و سرکوب ظالمانه مخالفان سياسی اش، متهم می کند.
 
به نوشته استراتفور، به خاطر مجموعه ای از اين شرايط  انزوای سخت اريتره است که دولت اين کشور نگاه خود را به خاورميانه دوخته و به اسرائيل و ايران که دو بيگانه رقيب هستند، عملاً امکان می دهد که دامنه اين خصومت را تا به خاک اريتره و دريای سرخ بکشانند.
 
تحليلگران اين موسسه آمريکايی بر اين باور هستند که اريتره می خواهد اسرائيل شفاعت اريتره را نزد آمريکا، اين همپيمان مهم اسرائيل و اتيوپی، ببرد تا شايد دولت آسمره هم مورد توجه واشينگتن قرار گيرد و آمريکا از سخت گيری عليه اريتره در تصميمات بين المللی بکاهد.
 
اريتره همچنين می خواهد که توان دفاع هوايی خود را در برابر حملات احتمالی اتيوپی تقويت کند. افزون بر اين، همکاری با اسرائيل، نوعی راهکار دولت آسمره برای ايجاد توازن در مناسبات نکوهش شده اريتره با سران تهران است.
 
گزارش استراتفور به تشريح تحرکات جمهوری اسلامی ايران در شاخ آفريقا و مشخصاً در اريتره می پردازد و يادآور می شود پيمان نظامی که ايران با اريتره امضاء کرده است، به ايران عملاً امکان می دهد که از حضور امنيتی دربندر آساب بهره مند باشد؛ جايی که مرکز فعاليت های دريايی است و اتيوپی مشتاق تسلط  بر آن بوده و هست.
 
استراتفور می گويد که اريتره در برابر حضور نظاميان ايران (شاخه قدس سپاه پاسداران) از تهران مبالغ نامعلومی پول و کمک نظامی دريافت کرده است.
 
گزارش اين نهاد مطالعات استراتژيک بر اين نکات نيز تاکيد دارد که تحرکات ايران در اين منطقه، در راستای تامين هدف های بلندپروازانه تر جمهوری اسلامی ايران است؛ يعنی تسلط بر باب المندب.
 
آبراه باب المندب دروازه جنوبی برای ورود به دريای سرخ است.
 
اما تنها چند کيلومتر دورتر از بندر آساب، ناوها و کشتی های جنگی قدرت های غربی که با هدف مقابله با راهزنان نظامی به منطقه آمده اند، حضوری وسيع دارند و آمريکا و فرانسه نيز پايگاه دريايی قدرتمندی در کشور همسايه، جيبوتی، دارند.
 
بدين ترتيب، استراتفور به اين نتيجه رسيده است که حضور ايران در اريتره از منظر اطلاعاتی می تواند حايز اهميت باشد تا از منظر تامين هدف های دفاع تاکتيکی.
 
استراتفور تاکيد دارد که در کنار دو خصم سرشناس جهانی؛ ايران و اسرائيل، به تازگی امير نشين ثروتمند قطر و حکومت پادشاهی پرنفوذ عربستان سعودی و همين ماه های گذشته مصر نيز به مجموعه ناهمگون علاقمندان به همکاری با اريتره، اين کشور کوچک آفريقايی، پيوسته اند.
منبع:رادیو فردا

الجمعة 21 ديسمبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى