استثمار کارگران زن در کارگاه های کوچک ایران

هنگام استخدام از آنها تعهد عدم اعتراض می گیرند
استثمار کارگران زن در کارگاه های کوچک ایران
با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از كارگاه‌های تولیدی كوچك كه عمده كارگران‌شان را زنان تشكیل می‌دادند، در سال گذشته تولید خود را كاهش داده و به این ترتیب بسیاری از زنان كارگر شغل‌شان را از دست داده اند.
پروین محمدی که خود یک فعال کارگری هست در گفتگو با ایلنا گفت: بخش عمده‌ای از زنان شاغل را کسانی تشکیل می‌دهند که سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه تولید می‌کنند که متاسفانه با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.
حتی موارد بسیاری از زنان شاغل در كارگاه‌ها وجود دارد كه صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع كار مجبورند فرم‌هایی را امضا كنند و خود را از تمامی مزایا و حمایت‌های قانون كار محروم كنند. به دلیل فراوانی تقاضای نیروی كار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این كارگران نمی‌تواند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری كنند. این وضع عمدتا شامل كارگاه‌های كمتر از 10 كارگر است.

الثلاثاء 17 أبريل 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى