ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به مردم جرابلس سوریه


1500بسته مواد غذایی توسط انجمن کمکهای بشردوستانه خیرات ترکیه بین مردم جرابلس سوریه توزیع شد.به گزارش خبرگزاری آناتولی،حقی آیگون٬ رئیس بنیاد خیریه «انجمن کمک های بشردوستان خیرات» ترکیه اظهار داشت: "برای مردم جرابلس سوریه 1500 بسته مواد غذایی فرستادیم. کمک های ما بدون وقفه به مردم جرابلس ادامه خواهد داشت".

وی با اشاره به این که ساکنان جرابلس برای رفع نیازمندی های خود از قبیل مواد غذایی اولیه با مشکلات فراوان مواجه هستند٬ افزود: "توزیع نان و بسته های مواد غذایی به مردم این شهرادامه می دهیم. ما با این کمک ها برای رفع نیازمندی های آنها تلاش می کنیم".


الاثنين 3 أكتوبر 2016
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه