احزاب سیاسی لیبی بر سر طرح صلح سازمان ملل به توافق رسیدند
احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی لیبی موافقت خود را با طرح صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی و تشکیل دولت وحدت ملی اعلام کردند. در لیبی دو پارلمان و دو دولت داعیه قدرت دارند.
 
سازمان ملل متحد با ارائه طرحی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری انتخابات و تدوین یک قانون اساسی تازه شده است.
 
حال احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی این کشور در پی گفتوگوهای خود در شهر صخیرات مراکش، با طرح صلح سازمان ملل موافقت کردهاند.
 
هم اکنون دو مجلس، مستقر در طرابلس و تبروک، و دو دولت موازی در لیبی داعیه ی قدرت در این کشور را دارند.
 
برناردینو لئون، فرستادهی سازمان ملل برای صلح در لیبی، روز شنبه (۱۱ ژوئیه/ ۲۰ تیر) موافقت نیروهای سیاسی و مدنی لیبی را "گامی بسیار مهم در مسیر صلح در لیبی" توصیف کرد.
 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس لیبی در پایتخت طرابلس که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، در گفت وگوهای احزاب سیاسی و جامعه مدنی حضور نداشته است.
 
این مجلس که از سوی شبه نظامیان اسلام گرا هدایت میشود، پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد میکند.
 
دولتی که در طرابلس مستقر است در مراحل اولیه این گفت وگوها حضور داشته، ولی در مراحل بعدی از آن کناره گیری کرده است. عبدالقادر حویلی، عضو کنگره ملی لیبی که به گروههای شبه نظامی تندرو نزدیک است، گفته است که از سوی دولت مستقر در طرابلس در جلسه گفت وگوهای هفته ی گذشته در صخیرات مراکش شرکت داشته و به طرح سازمان ملل رأی منفی داده است.
 
طرح صلح سازمان ملل از سوی نمایندگان پارلمانی که از سوی محافل بینالمللی به رسمیت شناخته شده و در توبروک در شرق لیبی مستقر است، و نیز از سوی نمایندگان احزاب سیاسی، فرمانداری شهرها و گروههای مدنی مورد حمایت قرار گرفته است.
 
فرستاده سازمان ملل میگوید، در به روی دیگر گروهها همچنان باز است. به گفته او، مسائل مورد مناقشه را میتوان پس از ماه روزهداری رمضان به بحث گذارد.
 
یکی از موردهای مناقشه انتخابات پارلمان توبروک است که دادگاه عالی لیبی آن را بیاعتبار اعلام کرده است. فراخوانی نیز در این رابطه با عنوان "احترام به قوه قضائیه" منتشر شده است.
از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در پاییز ۲۰۱۱ آشوب و هرج و مرج این کشور واقع در شمال آفریقا را در بر گرفته است. در حالی که دو پارلمان و دو دولت داعیه قدرت در این کشور را دارند، شهرهای لیبی نیز در کنترل شبهنظامیانی هستند که با یکدیگر رقابت میکنند.
 
به گفته ی برناردوینو لئون، فرستاده سازمان ملل، این توافق صلح نهادها با یکدیگر را تعیین کرده و ساز و کارهایی را جهت اتخاذ تصمیمهای ضرور برای یک دورهی گذار پیشبینی میکند.
 
بر اساس این طرح، قرار است دولت وحدت ملی تشکیل شده، انتخابات جدید برگزار شود و قانون اساسی جدید نیز تدوین گردد.
منبع:دویچه ووله

الاحد 12 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى