احبيني شعرى از: نزار قباني
نزار قبانى
نزار قبانى
احبيني
شعر از: نزار قباني
خواننده عراقي:كاظم الساهر 
ترجمه:هلینا
دوستم داشته باش 
احبيني بلا عـقـد
بدون هیچ ترسی من را دوست داشته باش 
وضيعي في خطوط يدي
و در لابه لای خطهایی که در کف دستان من وجود دارد ناپدید شو 
احبيني لاِسبوع لِايام لِساعات
من را برای یک هفته , برای چند روز و حتی برای یک ساعت دوست بدار
فلست انا الذي يهتم بالابد
زیرا من آن کسی نیستم که به ابدیت ایمان داشته باشم
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
تعالى واسقطي مطرا على عطشي وصحرائى
بیا و همچون قطره های باران بر تشنگی و خشکی که درمن وجود دارد ببار 
وذوبي في فمي كالشمع وانعجبي باجزائي
و همچون شمع دربین لبهایم بسوز و با روح من یکی شو 
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبيني بطهري او بأخطائى
من را همراه با پاکی و گناهی که دارم دوست داشته باش 
احبيني وغطيني ايا سقفا من الازهار
دوستم داشته باش و با تن پوشی از گلها من را بپوشان 
يا غابات حنائى
ای تویی که همچون جنگلی از مهربانی ومحبت هستی
انا رجلا بلا قدرا 
من آن مردی می باشم که هیچ سرنوشتی ندارم 
فكوني انتي لي قدري
تو سرنوشت و هدف من باش
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبيني ولا تـتـسائلي كيف 
بدون آنکه بپرسی چگونه و چطور, دوستم داشته باش 
ولا تـتـلعثـمي خجلا
و نگذار شرم و خجالتی که در تو می باشد باعث درنگ تو شود 
ولا تـتـساقطي خوفا
و نگذار که ترس در وجود تو رخنه پیدا کند
كوني البحر والميناء
همچون دریای من و بندرگاهی برای من باش 
كوني الارض والمنفى
همچون سرزمینی برای راحتی من و تبعید گاهی برای من باش 
كوني الصحوة والأعصار
همچون نسیم و طوفانی برای من باش 
كوني اللـيـن والعنفـى
همچون نرمی و به سان خشونتی برای من باش 
أحبيني أحبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
معـذبتي وذوبي في الهواء مثلي كما شـئـتي
همانند من درعشق بسوز و با تمام وجود عاشق من شو 
أحبيني بعيدا عن بلاد القهر والكبت
من را به دور از سرزمین ترس و رنج دوست داشته باش 
أحبيني أحبيني
دوستم داشته باش , دوست داشته باش.

 

الثلاثاء 24 يوليوز 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى